ULYKKE: CNB66 «Escape» ble ingen lykke for eierne.

En tragedie på en yacht

En tragedie på overfarten mellom Bermuda til Novia Scotia har ført til mye diskusjon og refleksjon blant seilere på sosiale medier. På overfarten omkom to av mannskapet på fire på den 66 fot store yachten.

Publisert Sist oppdatert
Annamarie Auer-Frank
Volker-Karl Frank

De to omkomne, Volker-Karl Frank and Annamarie Auer-Frank, var eierne av båten og hadde seilt fulltid siden 2019. Båten var en CNB66 som er en moderne spesialbygd yacht med stor grad av automatisert seilføring i form av elektriske motorer på vinsjer, rullebom og begge forseil. Det tyske paret la selv uten en kort film fra yachten. Verftet reklamerer med at båten skal være rask samtidig som den skal kunne håndteres av et mannskap på to.

Med ekstra mannskap

Selve ferden er dokumentert i en artikkel på nettstedet Bluewater Sailing. Artikkelen er basert på intervjuer med gjenlevende mannskap og rapporter fra UC Coast Guard. Tragedien skjedde under overfarten fra Bermuda til Novia Scotia. Båten og mannskap på fire, hvorav to av mannskapet hadde blitt med etter annonsering på et seilernettsted, forlot Bermuda 9. juni 2022. De to frivillige hadde seilererfaring, men hadde ikke seilt Escape tidligere.

Film lagt ut på Youtube av eierne.

Escape slik den ble funnet av redningsmannskapet

Kom ut for storm

Det første døgnet gjorde de unna nesten 200 nautiske mil. De fortsatte seilasen i god vind, og hadde Iridium Go for å laste ned værfiler. De hadde også støtte av en ruteplanlegger på land. De forandret seilføringen flere ganger de nærmeste dagene, og dette ble utført uten problemer. Natten den 11 juni ble de overrasket av kraftigere vind enn meldt. Det blåste 30-35 knop, og bølgene var ca 6 meter. De hadde slørvind, men ønsket å reve ytterligere. Karl ble vekket, og ledet manøveren som tidligere. Båten ble dreid opp mot vinden som målte 40 knop i kastene. Under forsøket på å reve ble Annemarie truffet av storseilskjøtet da bommen slo helt over. Volker-Karl prøvde å hjelpe henne, men ble selv truffet. Begge fikk alvorlige skader. Resterende mannskap gjorde førstehjelp og fikk varslet US Coast Guard som gjennomførte en krevende helikopterevakuering av de to skadde seilerne. Dessverre var skadene så omfattende at livene sto ikke til å redde. De to gjenlevende ble etterhvert også evakuert av US Coast Guard. Båten ble dermed liggende å drive inntil den ble funnet av lokale fiskere etter en leteaksjon over flere døgn.

Mye diskusjon

Etter ulykken har de etterlatte valgt å la blogg og sosiale medier fra turen leve videre. Flere medier skrev om ulykken, og årsakene til ulykken har blitt mye diskutert i sosiale medier. Planlegging av turen, seilhandtering og utforming av båten har vært mye omtalt.

På seilnettstedet morganscloud.com oppsummerer John Harris hva han mener er årsakene til tragedien:

  • Eierne gikk opp mot vinden for å reve storseilet. Det er uklart om reving måtte gjøres på denne måten eller om det var basert på erfaring og vanlig praksis

  • Av ukjent årsak var bommen løs, og hadde dermed mulighet til å svinge fra side til side. Dette kunne for eksempel vært forårsaket av feil å bompreventer, feil på vinsj eller skjøte som hadde kilt seg

  • Båten hadde et stort område hvor en svingende bom utgjorde en fare for mannskapet

  • Kreftene er enorme fra storseilet på en stor båt

  • For mye seil ute da stormen kom

Seilmagasinet har selv ikke utført noen vurdering av hendelsen, men finner mange av diskusjonene interessante og vil følge opp med artikler angående seilhandtering og cockpit-utforming.

Filmen og bildene er tatt av redningsmannskapet som sammen med lokale seilere lokaliserte båten. Den hadde da driftet flere dager uten å sende lokasjonsdata. Basert på værdata og kjennskap til lokale strømmer klarte mannskapet å finne båten.

CNB66 «Escape» er lillesøsteren til CNB76 «EnderPearl» med hjemmehavn Holmestrand.