World Sailing: Visepresident Scott Perry

Det internasjonale seilforbundet på randen av konkurs

Akutte tiltak må gjennomføres om World Sailing skal klare seg over sommeren, sier visepresident

Publisert Sist oppdatert

Allerede før utbruddet av koronaviruset var økonomien i den internasjonale seilunionen under press. Store kostnadsoverskridelser hadde tvunget forbundet til å ta opp lån fra reservefondet på Isle of Man, og selv da ville det akkurat gå rundt frem til overførslene fra IOC etter OL i Tokyo. Dette reservefondet som var bygget opp i Arve Sundheims tid som generalsekretær har vært et resultat av beinhard økonomistyring der man ikke brukte en krone før den var på bok, og midlene fra IOC nøye ble delt på fem, med fire deler fordelt over perioden mellom OL, og den femte delen satt av i et reservefond. Slik er det ikke lenger og pengebruken til dagens styre og daglig leder Andy Hunt har bragt World Sailing i det uføre man nå befinner seg i.

Flere nødvendige strakstiltak

Dette innrømmer visepresidenten Scott Perry som i en samtale med Seilmagasinet medgir at situasjonen som en følge av koronavirus og utsettelse av OL nå er prekær og at flere tiltak er nødvendige for å redde forbundet. Perry, hvis underskrift urettmessig nylig ble brukt i et brev fra World Sailing til videobloggeren Tom Ehman, understreker at om det har vært uenighet innad styret om enkelte disposisjoner, er nå tiden inne til å stå samlet og ta et kollektivt ansvar.

Perry nevner flere nødvendige strakstiltak. 1. Reduksjon i ansattes lønn med 20 prosent, 2. Overførsel av midler fra regjeringen til krisehjelp for mindre bedrifter, 3. Reforhandling av leiekontrakten på kontorene i London, og 4. Forhåndsutbetaling fra IOC.

Må reforhandle kontorleie

World Sailing har syv år igjen av en ti års leieavtale på kontorene. De betaler idag cirka 500.000 pund årlig i husleie, vedlikehold og avgifter, omtrent fire ganger prisen på kontorene forbundet hadde i Southampton. Denne leieavtalen løp ut i 2017 og World Sailing hadde uansett måttet finne nye kontorer. Valget den gang sto mellom Lausanne, Monaco og to spanske byer i tillegg til London. Det skal særlig ha vært personalhensyn som har ligget til grunn for valget av London, i tillegg til at de nye kontorene er svært representative og godt plassert for tilreisende. Husleien i London er betalt frem til ut juni i år og man håper før da å ha kommet til en løsning forbundet kan leve med i fremtiden.

Usikker støtte fra IOC

World Sailing håper å kunne få til en avtale med IOC der en fjerdedel av det estimerte beløpet som vil tilfalle forbundet etter OL i 2021, vil kunne utbetales nå i august. I følge Gerhard Heiberg som Seilmagasinet har snakket med, er dette umulig. Heiberg sitter riktignok ikke i IOC styret lenger, men som tidligere leder for IOCs markedskommisjon kjenner han godt til prosedyrene. Om Heiberg har rett vil det se alvorlig ut for World Saiilng. Dertil kommer at merkostnadene ved utsettelse av OL vil måtte deles mellom Tokyo Olympic Committee og IOC og at man derfor nå ikke har oversikt over størrelsen på beløpene som vil kunne bli overført særforbundene.

Konkurs mulig

Scott Perry innrømmer overfor Seilmagasinet at en konkurs i World Sailing kan være uungåelig, særlig om man ikke skulle komme til en tilfredsstillende løsning med utleier i London. Spanske Gerardo Seeliger som vil være Kim Andersens motkandidat i kampen om presidentjobben i november, sier på sin side at en konkurs må unngås for enhver pris. Han foretar i disse dager sine egne undersøkelser for å kartlegge World Sailings økonomi slik at han vet hva han eventuelt går til.

Mangler daglig leder

World Sailing har ikke greid å finne en erstatter til Andy Hunt som sa opp sin stilling rett i forkant av årsmøtet på Bermuda i november i fjor. Han hadde da en årslønn på nærmere tre millioner kroner. Mangelen på administrativ leder begynner å bli prekær, og Perry håper nå å kunne ha ne ny daglig leder på plass i løpet av sommeren, og da til en vesentlig lavere lønn enn det man betalte forgjengeren.

Storm ahead for World Sailing.