SHORTHANDED: Artikkel på SEILmagasinet fikk ristet litt i shorthandmiljøet som har tatt grep.
SHORTHANDED: Artikkel på SEILmagasinet fikk ristet litt i shorthandmiljøet som har tatt grep.

Ny giv i shorthandedmiljøet

De var fullt hus da Shorthanded Sailing Norway hold infomøte, og temperaturen var høy.

Publisert Sist oppdatert

I sommer skal det holdes Offshore Sailing World Championship, eller VM i shorthanded, på Malta etter samme modell som under OL i 2024. Shorthanded seiling vokser enorm internasjonalt, og regattaen Silverrudder i Danmark ble utsolgt på under en time. Fastnet Race blir også raskt utsolgt, og her er det shorthandedklassene som vokser. Norge var tidlig ute med denne typen seiling, alt i 2004, men det var ingen som meldte på et norsk lag til VM. Det fikk noen til å reagere, som igjen ledet til møtet 3. mars på Ulabrand hos KNS.

Lav interesse for NM

Det har vært liten oppslutning om NM i shorthanded. En av grunnene er at det har blitt seilt baneseilaser, og ikke distanseseilaser, som miljøet er kjent med. I NM statuttene kommer det også frem at det skal seiles minimum fire seilaser. NM i shorthanded har ligget under NorRating, og klasseklubben har ikke kommunisert med shorthandedmiljøet, som heller ikke har stått samlet om å gi en konstruktiv tilbakemelding.

I høst skal NM bli holdt på Nesodden, og arrangøren vil tilrettelegge for shorthandedmiljøets ønsker.

Hvem gjør hva

Shorthanded Sailing Norway er ingen klasseklubb, men en interesseforening som har som mål å få flere til å være med. Tidligere arrangerte de treningssamlinger, men de siste årene har virksomheten konsentrert seg om å holde OneStar, en enmannsregatta på sensommeren.

Mange hadde forventet at Norges Seilforbund tok tak i dette, men de hjelper seilere fra klasseklubber hvor det er aktivitet. Deltagelse i Offshore Sailing World Championship blir svært dyrt.

Shorthandedmiljøet henger i praksis inn under klasseklubben NorRating, som også arrangerer NM i shorthandedseiling hvert år. Thomas Nilsson, i NorRating, var med å ta initiativ til møtet, og har også meldt på en norsk lag til VM på Malta, men står på venteliste, da det er bare plass til 20 lag. I OL 2024 vil det var 18 lag pluss arrangørnasjonen Frankrike.

Dannet arbeidsgruppe

Det var stort engasjement under møtet, men liten interesse for å melde seg til frivillig til oppgaver. Det var Thomas Nilsson som tok initiativet til møtet, og plukket ut en håndfull personer fra miljøet for en arbeidsgruppe. Disse er Simen Løvgren, Eira Naustvik, Ole Aabel, Yngve Lønmo og Kjetil Tørseth. Ingen meldte seg frivillig til arbeidsgruppen som ble pålagt å ta ballen videre.

– Det er mange punkter på arbeidslisten å følge opp, forteller Eira Naustvik. De vil nå utarbeide forslag til nye retningslinjer for NM, og jobbe med bredderekruttering.

– Vi må med oss hele Norge på denne dugnaden, og derfor ble det ikke tatt noen endelige beslutninger på møte, forteller Asker-seileren. Arbeidsgruppen fungerer nå som et interimsstyre for shorthandedmiljøet.

Bredde eller spissing

Møte ble gjennomført på en rolig og informativ måte, men det var tydelig at ikke alle var enige i at NorRating skulle blande seg inn i miljøet. Intensjonen med Shorthanded sailing Norway er å skape bredde, ble det sagt fra salen. Diskusjonen gikk på om at miljøet skal bli en undergruppe av NorRating, eller en selvstendig klasseklubb.

Det ble oppfordret til å se på våre naboland hvor lavterskel har vært en suksessoppskrift. Silverrudder seiles helt uten måleregel, og båtene settes i klasser, avhenging av lengde.

Flere så ingen konflikt i å ha toppseiling og bredde i miljøet, tvert i mot. Offshore Sailing World Championship seiles mixed, så om flere lag satser mot OL, så vil vi få flere kvinner i miljøet, og det blir bra. Det vil også heve kunnskap og nivået i miljøet.

– Det er et stort engasjement i miljøet, og det er bra uttalte Thomas Nilsson etter møtet.

FULLT HUS: Det var bra oppmøte om shorthandedmiljøets fremtid på Ulabrand 3. mars.
FULLT HUS: Det var bra oppmøte om shorthandedmiljøets fremtid på Ulabrand 3. mars.