Ny bok om seiling

NY BOK: Magne Klann er den ene av de to som står bak den nye boken om trimming av seil og rigg. Øyvind Bordal er medforfatter.
NY BOK: Magne Klann er den ene av de to som står bak den nye boken om trimming av seil og rigg. Øyvind Bordal er medforfatter.

Omfattende om seil og rigg

Riggen og seilene er selve motoren om bord i en seilbåt, og alle som ønsker seg en velfungerende «motor» – enten de skal seile regatta eller på tur – bør være interesserte i hvordan den skal behandles og trimmes. Det gir den nye boken «Seil og rigg» god veiledning om.

Publisert

Øyvind Bordal og Magne Klann er i løpet av de siste årene blitt betydelige bidragsytere når det gjelder å gi seilere kunnskapspåfyll. De står bak «Seilerboka», som er blitt en virkelig bestselger på skandinaviske språk, og de har også produsert opplæringshefter om Optimist- og RS Feva-seiling. Nå har de forfattet en ny bok som tar for seg seilene og riggen spesielt.

Dette er ikke ment som en bok utelukkende for dem som vil seile fortere. Målsettingen er i tråd med hva den kjente, svenske seileren, Fredrik Lööf, sier i forordet:

– Med mer kunnskap kan regattaseilere oppnå et bedre resultat, og turseilere kan med økt forståelse ferdes mer komfortabelt på havet.

Det siste er ikke minst riktig; mange turseilere undervurderer betydningen av å kunne trimme båten riktig. Det kan man ved selvsyn se en dag man ferdes på fjorden.

Boken inneholder 279 bilder og illustrasjoner, og det er forfatternes intensjon at ikke minst disse skal bidra til å gi mindre erfarne seilere en enkel forståelse av innholdet. I tekstene tillater Bordal og Klann seg og gå mer i dybden, slik at boken også skal gi erfarne seilere svar på sine spørsmål. Det er i sannhet en vanskelig kombinasjon, og når boken blir spissfindig, vil nok noen falle av.

På den annen side vil boken være en kilde til informasjon man kan vokse med etter hvert som forståelsen synker inn og kunnskapen modnes.

Boken er har klare og tydelige kapitler og inndelinger, slik at man lett kan finne frem til den kunnskapen man søker eller finne svar på noe man lurer på. Det er en fin egenskap ved boken, som også er oppdatert på den nyeste teknologien og oppdagelsene innen seil- og riggtrim.

Uten å ha gått igjennom boken i detalj, fremstår den som en flott bok og en kilde til mye nyttig informasjon. Litt språklig rusk er det, men det er underordnet når hensikten med boken er å få en bedre seilopplevelse. Boken er blitt utgitt på engelsk parallelt med den norske utgaven, og det hører til sjeldenhetene at Norge er blitt eksportør av faglitteratur innen seiling.