Stavanger Seilforening

DISKUSJON: I Stavanger vil man ha diskusjon om styrearbeidet, og Leif C. Middlethon, daglig leder Tordis Stangeland og Erling Kleiberg vil trolig være blant deltagerne i diskusjonen.

Ny organisering på trappene

Hvordan skal seilforeningen organiseres? Det skal opp til diskusjon i Stavanger Seilforening.

Publisert Sist oppdatert

Seilforeninger i Norge er organisert på ulike måter, og det finnes knapt noe fasitsvar på hva som er optimalt. Styrets sammensetting, mennesketypene, beslutningsprosessene, medlemsmasse, tradisjon, målsettinger, ildsjeler, båttyper, tilholdssted – det er et vell av faktorer som spiller inn når man skal finne ut hvordan arbeidet i en forening best skal organiseres.

I Stavanger Seilforening har foreningens styre gjort seg noen refleksjoner rundt dette, og mandag 9. januar skal tankene fremlegges overfor medlemmene. Styret ønsker innspill og meninger rundt temaer som organisering og beslutningsprosesser, og ønsker å se dette mot hva man har av driftsmessig kapasitet.

Ønsker diskusjon

– Vi ønsker diskusjon og innspill fra medlemmene før forslagene eventuelt fremlegges på årsmøtet i februar, heter det i møteinnkallelsen.

I tråd med de tankene styret allerede har gjort seg, har det planer om å redusere antall styremedlemmer fra åtte til fem. Tanken er, etter hva SEILmagasinet forstår, at styret i større grad skal gi retningslinjer og oppgaver – det vil si være styrende, mens det praktiske arbeidet i større grad skal overføres til fag- og områdekomiteene i foreningen.

Dette ønsker man synspunkter på, noe som ganske sikkert borger for diskusjon på Hotell Victoria mandag 9. januar.