To bøker om «RS Colin Archer»

I to-bindsverket kan du lese historien om Norges mest kjente redningsskøyte og lære mer om hvordan du seiler en gaffelrigget båt med utgangspunkt i den historiske skøyta.

Publisert

Første bind handler om historien om den kjente redningsskøyta. Andre bind om bruksbåten.

Pressemelding fra Flyt forlag

BIND 1: RS 1 Colin Archer - Historien

Dette er historien om redningsskøyta «Colin Archer» - en havets stormfugl som tjenestegjorde på Norges hardeste kyststrekning, bare for seil, gjennom 40 år. Hun reddet 237 mennesker fra den visse død, og berget 67 båter fra havari. I tillegg slepte hun 1522 båter med til sammen 4500 mann til lands. Sin skikkethet fikk hun demonstrert ved den berømte redningsdåden i Havningberg i 1894, som ble avgjørende for redningssakens utvikling.

I 1938 ble hun seilt over Atlanteren av en kvinnelig eventyrer og hennes mannskap.

I USA ble hun utsatt for brann, eksplosjon, havari og forfall før den hederskronte skøyta ble sporet opp i Virginia i 1960 og hentet hjem for restaurering.

Siden 1973 har Knut von Trepka og hans gode hjelpere gjort en utrettelig innsats for «Colin» - og hun er fremdeles et flytende museum.

BIND 2: RS 1 Colin Archer - Bruksbåten

«Colin Archer» har blitt restaurert og seilt av Knut von Trepka og hans gode hjelpere gjennom nærmere 40 år. Knut har arbeidet for å bringe båt og rigg i tilnærmet opprinnelig stand. Hans inngående studier av gaffelriggens konstruksjon og funksjon gjør at boka fremstår som en lettfattelig håndbok i hvordan man seiler og håndterer en gaffelrigget skøyte.

Boken er bygget på 1993-utgaven, men med så mye nytt stoff at den fremstår som en helt ny bok og vil derfor kunne være av interesse også for de som sitter med originalboka. Knut deler med sine kunnskaper om nettopp denne båttypens egenskaper, skrogform, utrustning, rigg, seil - og sist men ikke minst - hvordan du seiler en skøyte, her med utgangspunkt i nettopp «Colin Archer». Som skøyteeier vil du finne mange nyttige råd for å forbedre akkurat din båt og seile den bedre.

De to bøkene skrevet av Knut von Trepka og Toril Grande blir lansert 24. november.

Bøkene kan kjøpes her.