Avgift på avgiftsfri diesel

Diesel som selges for båt er billigere, og har lavere avgift, men ikke avgiftsfritt slik vi har kommunisert.

Publisert Sist oppdatert

Det ble en del reaksjoner på at vi beskrev dieselen på pumpen på marinaer som avgiftsfri. Slik har denne fargete dieselen blitt beskrevet, og det stod det også på pumpene før. I dag er disse pumpene merket med anleggsdiesel etter det vi har sett.

To avgifter og mva

Når du fyller bensin eller diesel på bilen så betaler du Veibruksavgift og co2-avgift. Fyller du bensin på båten så betaler du også Veiavgift og co2-avgift, men om du fyller diesel, så slipper du å betale Veibruksavgift, men du må betale co2-avgift, slik at dieselen ikke er avgiftsfri. I tillegg må du betale mer verdi avgift.

AVGIFTSFRITT: Slik var dieselpumpene merket før. Nå står det annlegsdiesel.
AVGIFTSFRITT: Slik var dieselpumpene merket før. Nå står det annlegsdiesel.

Både Veibruksavgift og co2-avgiften økte fra 2020 til 2021.

Avgift per liter

Både Veibruksavgift og co2-avgift er en fast avgift, uavhengig av prisen du betaler på pumpen. Er pumpeprisen høy, så blir avgiften prosentvis lavere, og motsatt.

Den avgiftsfrie dieselen du fyller på marinaer må du betale 1 krone og 58 øre per liter til statskassa. Dieselen du fyller på bilen koster 5 kroner og 18 øre i samlete avgifter.

For bensin i bil og båt er totalavgiften på 6 kroner og 38 øre hvor co2-avgiften utgjør 1 krone og 37 øre. Flere politiske partier ønsker å øke co2-avgiften. De vil også ha Veibruksavgift på diesel som selges til båt, slik det er med bensin. Frp vil fjerne veiavgiften på bensin for båt.