Stortingsvalget 2021

BÅTDIESEL: I dag fyller båteiere med dieselmotorer uten å betale veibruksavgift, som med bensin. Men dette kan det bli endring på med rødgrønt flertall.
BÅTDIESEL: I dag fyller båteiere med dieselmotorer uten å betale veibruksavgift, som med bensin. Men dette kan det bli endring på med rødgrønt flertall.

Nå kan det bli avgift på båtdiesel

Om de rødgrønne danner regjering vil de innføre avgifter mot båtfolkets vilje.

Publisert Sist oppdatert

1,Norge er et av få land i Europa som har avgiftsfri diesel for båt, mens båtbensin har veibruksavgift. Et regjeringsskifte kan bety dyrere båtdiesel som heller ikke slipper unna denne avgiften.

AVGIFT: Kun 33 prosent av SEILmagasinets lesere ønsker avgift på diesel noe som kan bli innført med et regjeringsskifte.
AVGIFT: Kun 33 prosent av SEILmagasinets lesere ønsker avgift på diesel noe som kan bli innført med et regjeringsskifte.

Vi har spurt de politiske partiene om hva de mener om drivstoff for båter, og det er bare Krf, Høyre og Frp som ønsker å beholde den avgiftsfrie dieselen. De andre vil legge på avgift slik det er på diesel for bil.

Frp, som eneste parti, mener det er feil at bensin har avgift, men ikke diesel, og vil innføre avgiftsfri bensin også for båt.

Delte meninger

Blant Seilmagasinets lesere er det delte meninger om dette. 35 prosent mener vi bør fortsette med avgiftsfri diesel som i dag, mens 33 prosent vil ha avgift på diesel også. 29 prosent støtter Frp og vil ha avgiftsfri diesel og bensin.

Ikke helt avgiftsfritt

Dieselen som brukes i båt blir gjerne omtalt som avgiftsfritt, og slik var også pumpene merket tidligere, men i 2021 betaler du 1,58 kroner i co2-avgift per liter diesel du fyller.

Lesere av SEILmagasinet er mer opptatt av miljø enn lesere av Båtmagasinet som har tatt samme undersøkelse. Der er det bare 13 prosent som vol ha avgift på diesel, mens hele 62 prosent vil ha avgiftspolitikken som i dag, men det er færre som støtter Frps forslag, bare 22 prosent.

LESERE: Flertallet av leserne vil ha avgiftene slik de er i dag, mens nesten 30 % ønsker å fjerne avgift også på bensin.
LESERE: Flertallet av leserne vil ha avgiftene slik de er i dag, mens nesten 30 % ønsker å fjerne avgift også på bensin.