ETTERSYN: Det blir stadig vanligere at eldre båter blir liggende uten ettersyn gjennom vinteren.

Nå kommer «Gyda» - tid for å passe ekstra godt på båten

Når mildværet kommer bør man passe ekstra godt på at båten ikke synker. Og ekstra på vakt bør du være nå som ekstremværet treffer Norge.

Gyda» har truffet med full styrke, og flere ferge- og fjelloverganger er stengt som følge av uværet. Til VG sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane ved Meteorologisk institutt at værfenomenet som kommer i morgen er det vi kan alle et atmosfærisk elv. Det vil si vind i høyden som drar med seg store mengde nedbør.

Isen smelter og slipper vannet inn

I fjor skrev SEILmagasinet om Are Wiik som advarte mot at flere båter kunne synke som følge av mildværet.

– Folk er ganske flinke til å se etter båtene sine når det er kaldt, men tar det litt mer med ro når det blir varmere igjen, sa den erfarne seileren. Blant annet kan sjøvannsfilter bli ødelagt som følge av frostskade. I et ødelagt filter kan vannet få fri adgang inn i båten når isproppen smelter.

I Holmestrand gikk en 38-foter ned i havna på søndagen. Mandag lå en annen 50-foter med slagside.

– Før jul har vi hatt fire episoder, og ytterligere tre bare i løpet av siste uke, sier daglig leder Bengt Eriksen til Jarlsberg Avis. Også Eriksen oppfordrer til å sjekke båten jevnlig på denne årstiden.

– Jeg ser noen har dårlige kalesjer og presenninger. Båtene fyller seg raskt opp med vann og slaps, og blir tunge. Ettersynet er på mange måter viktigere på vinteren enn sommeren, sier Eriksen til lokalavisen.

Mange sjekker ikke båten

Forsikringsselskapet If gjorde en undersøkelse i 2020 som viste at 32 prosent av båteierne stoler på at tilsynet i havn eller opplagsplass passer på båten deres. 20 prosent sjekker aldri båten om vinteren, og bare 13 prosent sjekker båten hver uke.

Nå som det kommer kraftig vind er det naturlig nok viktig å være trygg på at båten er godt fortøyd.

Huskeliste for vinterpleie

Hvis du har båten på vannet:

Hold tilsyn med vannlinjen etter langvarig og/eller tungt snøfall, spesielt hvis båten har skroggjennomføringer som vanligvis ikke ligger under vann.

Har du trebåt, husk at tungt snøfall kan få båten til å flyte dypere i vannet, slik at deler av skroget som ikke er trutnet, kan komme under vann. Det kan føre til lekkasjer og havari.

For å unngå frostskader må kraner og ventiler mot sjøen stenges. Toalett sikres ved nedtapping og/eller fylling av frostvæske, med mindre båten ikke har varmekilde som sørger for å holde temperaturen over null grader til enhver tid.

Om høsten og vinteren er forekomsten av stormer hyppigere enn om sommeren. Man må derfor alltid fortøye for storm og sterk og vedvarende vind.

Har du båten på moring i vanligvis isfritt vann, husk at det kan bli vanskelig å komme ut til den hvis det skulle komme en periode med is.

Hvis båten er på land:

Hold båten fri for tung snø og is, ettersom den kan øke risikoen for vektforskyvning og velt under opplag.

Tung snø kan også føre til skader på kalesjer og annet utstyr om bord hvis det ikke er dimensjonert eller sikret tilstrekkelig. Det samme gjelder for opplagsutstyr som presenninger og båtkrabbe. Riktig dimensjonering av utstyr er viktig.

En båt på land er som oftest lettere tilgjengelig for tyveri og innbrudd enn en båt på vannet. Det er derfor viktig å sikre/ta ut utstyr av verdi.

Båter som står tett i opplag, gir stor spredningsrisiko ved brann. Vær derfor forsiktig ved bruk av varme om bord, og sørg for at alle varmekilder er plassert på en sikker måte. Det gjelder både i opplag og på vannet.

Støttene til båt i opplag bør ettersees og eventuelt strammes jevnlig for å unngå at båten står ustabilt og i verste fall velter. Ustødige eller dårlig fundamenterte støtter i kombinasjon med tung snø kan føre til velt.

Sjekk jevnlig presenningen for lekkasjer. En liten lekkasje kan utvikle seg til en stor vannskade hvis den får utvikle seg i løpet av vinteren.