ULYKKE: Om du blir påført en skade av en annen uten ansvarsforsikring, så er det din forsikring som må dekke kostnadene.
ULYKKE: Om du blir påført en skade av en annen uten ansvarsforsikring, så er det din forsikring som må dekke kostnadene.

Delt om obligatorisk ansvarsforsikring

Et stort antall båter kjører rundt uten ansvarsforsikring. De største partiene har ingen mening om obligatorisk ansvarsforsikring, og resten av partiene er ganske så delt i forkant av stortingsvalget.

Publisert

Ett hvert kjøretøy må ha ansvarsforsikring for å få lov til å kjøre på veien. En slik regel er det ikke for båt.

DELTE MENINGER: Lesrene for, men ikke alle partiene.
DELTE MENINGER: Lesrene for, men ikke alle partiene.

Mer enn hundre tusen båter antas å rase rundt uten ansvarsforsikring. Det antas at så mange som en av fem båtførere kjører uten forsikring. Dette kan være stor økonomisk risiko. Er skaden båtførers ansvar risikerer vedkommende å bli erstatningspliktig resten av livet. Hvis den uforsikrede skadevolderen ikke har økonomi til å ta dette på egen lommebok vil den skadelidende i verste fall ikke få utbetalt erstatningen som skal sikre et mer normalt liv. Skal ansvarsforsikring bli obligatorisk for fritidsbåter som for bil må myndighetene gjøre et vedtak om tvungen forsikring. Men etter at regjeringen fjernet obligatorisk båtregister for få år siden, skal det mer til for at det blir obligatorisk ansvarsforsikring.

Båtmagasinet har spurt de politiske partiene om hva de mener om innføring av obligatorisk ansvarsforsikring. Frp, Venstre og Sp er i mot et slikt register, mens Rødt, Krf og SV er for. Høyre, Ap og Mdg har ingen mening om dette.

Leserne vil at obligatorisk ansvarsforsikring skal innføres, hele 75 prosent, mens bare 17 prosent er i mot.