BLIR SOM FØR: I forrige uke det ble stemt i mot en endring av promillegrensen til sjøs.

Beholder promillegrensen på 0,8

Dagens promillegrense på 0,8 opprettholdes. – Ofte har de som omkommer på havet, høyere promille enn 0,8. Derfor er det på tide å senke den, mener Åsunn Lyngedal (A).

Publisert

Promillegrensen for føring av fritidsbåter under 15 meter har stått fast på 0,8 promille, siden den ble innført i januar 1999. Flere ganger har promillegrensen vært til diskusjon på Stortinget. Ifølge tall fra Havarikommisjonen var 8 av 21 omkomne fra brygge og båt i 2018 trolig ruspåvirket. Gjennomsnittlig promille skal ha vært på 1,7.

I stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» gikk regjeringen inn for at promillegrensen på 0,8 opprettholdes. Noe av begrunnelsen var her at det trolig er hendelser med 0,8 promille som representerer en fare på sjøen.

Tirsdag stemte de folkevalgte på Stortinget om å redusere promillegrensen, og det ble stemt i mot en endring av promillegrensen til sjøs.

– På tide med 0,2

Fra Stortingets talerstol sa Åsunn Lyngedal (A) at Arbeiderpartiet mener det er på tide å senke promillegrensen til 0,2.

– I dag kan en voksen mann på 85 kilo drikke tre halvlitere, og det er lov. Det som veldig ofte skjer når man har drukket tre halvlitere, er at man tenker at den fjerde kanskje ikke er så farlig. Ofte har de som omkommer på havet, høyere promille enn 0,8. Arbeiderpartiet mener det er på tide å senke promillegrensen til 0,2, sa Lyngedal fra Stortingets talerstol.

Promillegrenser i Skandinavia

Norge: 0,8

Sverige: 0,2*

Danmark: 0,5

Finland: 1,0

Island: 0,5

* For båter over 10 meter og går raskere enn 15 knop

– Uten logikk

– For å kunne sette inn målrettede tiltak, tiltak som virkelig vil ha en positiv effekt på å redusere antall ulykker og redusere drukningsulykker, må vi ha detaljkunnskap om ulykkene. Det nytter ikke med symbolpolitikk, som ikke vil gi dokumenterbare resultater, sa Tor André Johnsen (FrP).

Senterpartiets Geir Pollestad påpekte at det er de raskeste båtene som er det største problemet, og etterlyser bedre opplæring.

– En promillegrense på 0,8 vil være uten logikk. At det skal være samme promillegrense som tusser avgårde i noen få knop som for biler som møtes med en fart på 180 kilometer i timen , med en meters klaring, er uforståelig, sa Pollestad.

Næringsminister Iselin Nybø (V) påpeker det er usikkert hvorvidt en reduksjon av promillegrensen vil ha den ønskede effekten i form av færre fritidsbåtulykker og omkomne.

MOTSTAND: Det er en del motstand mot den strenge alkoholloven på sjøen i Sverige.