ILLUSTRASJONSBILDE: De fleste ønsker å kunne ta et glass på sjøen uten å risikere bot.

Vil ikke røre promillegrensen

Mye tyder på at du kan drikke like mye alkohol på sjøen selv om det kommer ny regjering.

Publisert

1En tilnærmet evig diskusjon er promillegrensen, men det er også her de politiske partiene ganske så enige i forkant av Stortingsvalget i september. På sjøen kan du drikke ganske mye alkohol uten å bli bøtlagt. Grensen er på 0,8 promille, mens den er 0,2 promille på veien. I Sverige er det samme promillegrense på sjøen som på land, 0,2.

ALKOHOL: De fleste partier, samt lesere vil beholde promillegrensen slik den er i dag.

De fleste for å beholde

De største partiene ønsker at promillegrensen på 0,8 består. Senterpartiet svarer også ja på dette, men påpeker at de hadde et ekstra forslag om skjerpet promillegrense for raske fritidsbåter. Det er bare Krf, SV og Mdg som vil ha samme grense på sjøen som på land.

Båtfolkets mening

Hele 71 prosent av SEILmagasinets lesere vil beholde promillegrensen slik den er i dag, mens 26 prosent vil ha en strengere grense.

Båtmagasinets lesere deler SEILmagasinets meninger temmelig nøyaktig på dette spørsmålet.

Bøter etter inntekter

Blir du i dag tatt med promille mellom 0,8 og 1,5 straffes du med bøter. Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under ellers normale omstendigheter bot og betinget fengsel. Promille over 2,0 automatisk gir bot og ubetinget fengsel selv om det ikke foreligger skjerpede omstendigheter. Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere.