Stortingsvalget 2021

Det spøker for dagens vannscooter-regelverk

I mai 2017 ble vannscootere mer eller mindre likestilt med andre fritidsbåter. Vi har spurt de politiske partiene hvordan de vil forholde seg til dagens regelverk i kommende periode.

Publisert

Bare tre av ni partier ønsker å opprettholde dagens vannscooterregelverk, og det er de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Venstre trekker fram at støyen er et stort problem i dag, og påpeker at det er støyen man bør gjøre noe med, men ønsker å opprettholde dagens regelverk. Også Fremskrittspartiet trekker fram hensynsfull kjøring fra vannscooterførere.

VANNSCOOTER: Hverken politikere eller seilere har sansen for de nye kompakte og raske fartøyene.
VANNSCOOTER: Hverken politikere eller seilere har sansen for de nye kompakte og raske fartøyene.

– Det er viktig at de følger regelverket på samme måte som andre båtførere, understreker Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet.

Kanskje ikke overraskende er MDG blant partiene som ønsker å stramme inn regelverket, og ønsker det tilbake til 2017-nivå. I deres partiprogram står det at de også generelt ønsker å redusere motorferdsel i norsk natur, også for nyttekjøring, slik at hensyn til plante-, dyre- og friluftslivet settes først. Her trekkes da fram det som beskrives som fornøyelseskjøring med vannscooter.

Senterpartiet trekker fram lokal selvbestemmelse, og mener det må være opp til hver enkelt kommune å bestemme.

– Vi er opptatt av lokalt selvstyre, og partiprogrammet vårt gir mer rom for lokale beslutninger når det gjelder bruk av vannscooter, sier førstekandidat Kathrine Kleveland for Senterpartiet i Vestfold.

Skeptiske seilere

43 prosent av SEILmagasinets lesere mener vi skal tilbake til den strenge vannscooterpolitikken vi hadde før 2017, mens 39 prosent er fornøyd med dagens ordning. Hele 64 prosent mener at vannscootere ikke har noe å gjøre i våre nasjonalparker.