STAUPER: De fleste drukninger skjer i de varme månedene. Fall fra land og bading utgjør en stor del.

Færre drukner

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021, ifølge en pressemelding fra Redningsselskapet. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 2020. Personer over 60 år og menn dominerer statistikken.

I årets statistikk er suicidale hendelser (selvmord, journ. anm.) tatt ut av statistikken. En del av nedgangen fra året før skyldes denne endringen.

– Anslagsvis 7-8 hendelser av denne typen er trukket ut av statistikken, hovedsakelig fra fall fra land-kategorien, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet i en kommentar til Båtmagasinet.

Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker, ifølge Redningsselskapet.

Hele 60 prosent av de som omkom i 2021 var 60 år eller eldre.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 prosent av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier fagsjef Tanja Krangnes.

SOMMER: Det var i juni vi hadde de fleste drukningsdødsfallene i 2021.
BÅT: Kun 1/3 av drukningene skjer i forbindelse med fritidsbåt.

Nedgang i fall fra land og bading

Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i pressemeldingen fra Redningsselskapet.

TYNN IS: Ni personer druknet etter å ha gått gjennom isen i 2021

Fra fritidsbåt og på isen

Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 prosent, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i 2021.

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da ti personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 prosent av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 prosent var kvinner. 4 prosent var barn og unge under 18 år.

Flest i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall per 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes.

m
NORD: Risikoen for å drukne er langt høyere i nord i følge statestikken.