LÆSØ: Vesterø byr på fantastiske solnedganger.

Enklere å seile til Danmark

Fra lørdag er det slutt med byråkratiske løsninger.

Publisert

4. juli opphever 6-dagers reglen også for båter fra Norge. I senere tid har det vært påbudt med å ha en seilingsplan for norske båter som besøker Danmark for å ha en bedre kontroll på Covid-19.

"Det glæder os at gæstesejlere fra Norge frit kan rejse ind i landet. Det har stor betydning for havnene især i Nordjylland, men også for vores forhold til de norske sejlere, der nu bydes velkommen uden forhåndsreservation," siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Tidligere har det blitt laget særordninger for båter i grenseområdet mot Tyskland, samt svenske båter fra Skåne, Halland og Blekinge. Det betyr at det kan bli trangt på Anholdt også i sommer.

Mer informasjon om å krysse grensen til Danmark her