ENDRING: Seilsporten er i endring, mener Espen Guttormsen.
ENDRING: Seilsporten er i endring, mener Espen Guttormsen.

Seilsport i endring

– Det skjer mye interessant og spennende, vi opplever en seilsport som er utsatt for store endringer, sier Espen Guttormsen, generalsekretær i Norges Seilforbund.

Publisert

– Ja, ta for eksempel KNS’ initiativ med klassen TurGlede i Færder’n. At den fikk så stor oppslutning og respons, synes jeg er utrolig positivt. Det burde være en idé til etterfølgelse for andre seilforeninger å gjøre noe tilsvarende. Det kan bidra til at vi får med flere ut på sjøen. Det er fint å tenke nytt, sier Espen Guttormsen.

– Samfunnet rundt oss er også i stor endring, og det gjør at også vi må endre oss. Det er en utfordring for oss i forbundet.

Kamp om tiden

Espen tror folks tid er en viktig faktor i en endringsprosess. Tidligere konkurrerete seilingen med en eller kanskje to andre fritidsaktiviteter. I de fleste familier er det nå mange – og det kommer stadig nye tilbud som gjør krav på folks tid og oppmerksomhet.

– Mange mente at det var innføringen av startlisens som la en klam, dempende hånd om deltagelsen på regattabanen. Jeg tror det snarere har vært knapphet på tid, og at seilingen er blitt nedprioritert i den tidsklemma. Nå må vi tenke nytt og tilby tjenester og arrangementer folk vil ha og delta i, sier Guttormsen.

Flere vil være med

Et av de nye grepene NSF har tatt, er seilsportsligaen, som så langt må kunne betegnes som en suksess.

– Ja, nå begynner henvendelsene fra foreninger som ikke er med, å komme. De vil gjerne være med. Og i de foreningene som er med, blir det meldt om økt engasjement og oppslutning.

– Foreningene som ikke er med, føler seg nesten litt utenfor det viktige som skjer, sier Espen Guttormsen, som nå også er opptatt av det som skal foregå i Rio de Janeiro. Han har selv fulgt seilere til flere OL.

– Denne gangen har jeg en veldig god følelse; jeg tror vi kan bli positivt overrasket.