Må flytte fra Son?

Rådmannen i Vestby kommune vil si opp avtale om Hollenderseilasen. Lars Wilhelmsen, som er vår lørdagsgjest, vil at seilasen fortsatt skal ha base i Son.

Publisert

Møte i Havneutvalget 25. oktober avgjør.

HOLLENDEBÅEN: Vil ha Hollenderseilasen i Son.

Dette er saken

  • Hollenderseilasen har vært arrangert i Son i mer enn 50 år.
  • Har sterke røtter til Son da navnet er hentet fra Hollendertiden og trelasthandelen mellom Norge og Nederland som fantes på stedet i gamle dager.
  • Arrangøren har i flere år vært Norsk Havseiler- og Krysserklubb (NHK) i samarbeid med Kongelig Norsk Seilforening og Soon seilforening.
  • Arrangementet forvaltes nå av Sports-Partner AS, som er en profesjonell aktør, på vegne av Norsk Havseiler og Krysserklubb.
  • Utfordringene har stått i kø i mange år mellom de tre partene: Arrangøren, havna og den lokale seilforeningen.
  • Arrangøren ønsker å få plass til minst 200 seilbåter, mens kommunen og havna mener det ikke er plass til et så stort antall.
  • Kommunen har tilbudt båtplass til rabatterte priser og tilgang til kommunale fasiliteter, men mener de ikke lenger kan gjøre dette siden en profesjonell aktør står bak arrangementet.
  • Sportspartners Lars Wilhelmsen tilbakevise rådmannens påstand om at selskapet kun er ute etter profitt.