FNs generalsekretær på Ocen Race summit

António Guterres på Ocean Race Summit Mindelo

Maner til handling for å redde havet. Ocean Race er en sterk partner

Publisert Sist oppdatert

- Å redde havet er et kappløp vi må vinne, og jobber vi som ett, det er et kappløp vi kan vinne - var den beskjeden fra FNs generalsekretær António Guterres på Ocean Race Summit Mindelo, som ble holdt på Kapp Verde, tidligere i dag.

Da han åpnet arrangementet, sa han: - Vi samles på kysten av det mektige Atlanterhavet i dag for å feire noe spesielt - det inspirerende motet til kvinner og menn som seiler denne utmattende kappseilasen rundt jorden på seks måneder. Det er også inspirerende å vite at hver båt har spesialutstyr for å samle vitenskapelige data for å sikre et sunt hav for fremtiden.

Ved å henvende seg til over 300 deltakere samlet ved Ocean Science Center Mindelo (OSCM), et felles anlegg for GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, Tyskland, og IMar - Instituto do Mar, snakket Guterres om de store problemene som påvirker havet, inkludert overfiske, plastforurensning, ødeleggelse av marine habitater og virkningen av klimaendringer, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å bli «mesterne havet trenger».

- La oss avslutte krisen i havet og bevare denne dyrebare blå gaven til våre barn og barnebarn, sa han. Guterres ønsket velkommen de forpliktelser som er inngått på konferanser på høyt nivå de siste 12 månedene. - Men løpet er langt fra over. Vi må gjøre 2023 til et år med superhandling, slik at vi kan avslutte krisen en gang for alle, sa han og understreket behovet for å effektivt implementere de mange juridiske og politiske instrumentene knyttet til havet, som FN-konvensjonen om havloven.

- Havet støtter luften vi puster inn, maten vi konsumerer, kulturene og identitetene som definerer oss, jobbene og velstanden som opprettholder oss, reguleringen av vær og klima, og milliarder av dyr, planter og mikroorganismer som kaller havet hjem. Havet er liv og levebrød, og det er i trøbbel, sa Guterres i sin adresse.

- Menneskeheten har ført en meningsløs og selvutslettende krig mot naturen. Havet er i frontlinjen av slaget.

FN-sjefen understreket at rundt 35 prosent av de globale fiskebestandene er overutnyttet, global oppvarming presser havtemperaturene til nye høyder, gir næring til hyppigere og intense stormer, stigende havnivåer og forsalting av kystland. - En gang blir rike korallhabitater bleket til glemselen. Mangroveskoger blir ødelagt, og tar med seg artene de er vert for, sa han.

- I mellomtiden flommer giftige kjemikalier og millioner av tonn plastavfall inn i kystøkosystemer - og dreper eller skader fisk, havskilpadder, sjøfugler og sjøpattedyr, tar seg inn i næringskjeden og blir til slutt konsumert av oss.

FNs generalsekretær understreket behovet for handling på fire grunnleggende måter:

For det første kreves det bærekraftig maritim industri for å få slutt på krisen i havet, sa han.

-Dette betyr smarte, bærekraftige fiskepraksiser, inkludert akvakultur, for å garantere en sterk sjømatindustri inn i fremtiden; nøye styring og regulering av utvikling og ressursutvinning med forsiktighet, beskyttelse og bevaring i kjernen av alle aktiviteter.

Guterres bemerket at dette også betyr reduksjon og forebygging av marin forurensning fra både land- og havbaserte kilder, samt offentlige og private partnere som i fellesskap investerer i å gjenopprette og bevare kystøkosystemer, som mangrover, våtmarker og korallrev.

For det andre, sa FN-sjefen, - å avslutte havnødsituasjonen betyr å levere massiv støtte til utviklingsland som lever med de første og verste konsekvensene av forringelsen av klimaet og havet vårt.

- Utviklingsland, spesielt de små øyutviklingslandene (SIDS) er ofre for et moralsk bankerott globalt finanssystem, designet av rike land for å komme rike land til gode," understreket han. - Jeg vil fortsette å oppfordre ledere og internasjonale finansinstitusjoner til å slå seg sammen og utvikle kreative måter for å sikre at utviklingsland kan få tilgang til gjeldslette og konsesjonell finansiering når de trenger det mest."

- Jeg vil fortsette å presse på", sa han, "for en SDG-stimuluspakke for å hjelpe regjeringer i det globale sør med å investere i systemene som støtter utvikling og motstandskraft. Og jeg vil alltid stå sammen med utviklingsland når de beskytter og gjenoppretter økosystemene sine etter tiår. og århundrer med degradering og tap."

For det tredje, sa han, - å avslutte krisen i havet betyr å vinne kappløpet mot et klima i endring. I en tid da vi må redusere klimagassutslipp for å sikre fremtiden vår på denne planeten, er vi på nippet til å krysse grensen på 1,5 grader som er levelig. fremtiden krever. Nå er tiden inne for å levere reell handling på klimaområdet: levere på etableringen av taps- og skadefondet som verden forpliktet seg til i Sharm El-Sheikh, levere forpliktelsen på 100 milliarder dollar, leve opp til løftet om å doble tilpasningsfinansiering og levere på å tette utslippsgapet, fase ut kull og akselerere revolusjonen av fornybar energi.

- Sammen med internasjonale finansinstitusjoner og privat sektor må utviklede land gi økonomisk og teknisk bistand for å hjelpe store fremvoksende økonomier med å gå over til fornybar energi."

I sine kommentarer berømmet FNs generalsekretær The Ocean Race for innsatsen med å begrense karbonavtrykket gjennom løpet og oppfordret konkurransen til å fortsette å operere ansvarlig.

Guterres hilsen på Kevin Escoffier

Ydmyk Ocean Race sjef

- Ocean Race-familien er virkelig ydmyk over oppmuntringen fra FNs generalsekretær Guterres, som fremhever arbeidet vi gjør og anerkjenner Ocean Races innsats for å drive havbeskyttelse og begrense vårt karbonfotavtrykk. Generalsekretæren har reist en veldig klar advarsel for havet. Vi har en perfekt storm rundt oss, og vi må være klare til å støtte opp. I dag har det vært en mulighet til å endre kurs til fordel for havet, og vi trenger alle hender på dekk for å gjøre det.» sa Richard Brisius, Race Chairman, The Ocean Race.

FN-sjefen avsluttet sin oppfordring til handling med å understreke at å få slutt på krisen i havet betyr å distribuere vitenskap, teknologi og innovasjon i en enestående skala.

Guterres bemerket at vi nå er inne i det tredje året av FNs tiår for havvitenskap. Innen 2030 må vi ha nådd målet vårt om å kartlegge 80 prosent av havbunnen. Vi må se nye partnerskap mellom forskere, myndigheter og privat sektor for å støtte havforskning og bærekraftig havplanlegging og forvaltning. Vi må investere i toppmoderne, klimabestandig kystinfrastruktur – fra byer og landsbyer til havneinstallasjoner.

Flere toppmøter

Ocean Race – regattaen som rundt om i verden kjent som den tøffeste testen av et lag innen sport - holder disse toppmøtene på høyt nivå for å fremme handling i noen av stoppestedene som vil være vertskap for lagene når de seiler rundt planeten .

Ocean Race Summits er en sentral del av The Ocean Races flerprisvinnende "Racing with Purpose" bærekraftsprogram, som samler en rekke konkrete måter arrangementet kan ha en positiv innvirkning på havmiljøet. I samarbeid med 11th Hour Racing – grunnleggeren av Racing with Purpose-programmet og en førsteklasses partner i The Ocean Race, holder The Ocean Race disse møtene for å drive globale beslutningstakere til å lage retningslinjer for å beskytte og styre havet, og bidra med viktige data om havets tilstand til ledende vitenskapelige organisasjoner, utstyre barn med kunnskap for å hjelpe havet og mye mer.