Årsmøte i KNS

NY LEDER: Karl-Christian Agerup ble valgt til ny leder av KNS på foreningens årsmøte 8. desember 2016.

Karl-Christian Agerup valg til ny leder

Karl-Christian Agerup ble klappet inn som ny leder av KNS på foreningens årsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Det ble lederskifte i KNS da foreningen avholdt sitt 133. årsmøte 8. desember. Jørgen Stang Heffermehl overlot, etter fire år ved roret, ledervervet til Karl-Christian Agerup, som i de siste to årene har vært foreningens 2. nestleder.

Seilas var tema

Det var godt fremmøte, og årsaken til det var nok den varslete orienteringssaken om Seilas’ videre skjebne. Det ble da også som forventet årsmøtets store diskusjonssak. Styret i KNS har arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi for foreningen i noen tid, og i den strategien ønskes et medlemsblad som i all hovedsak handler om KNS og KNS’ aktiviteter og medlemmer

I tråd med denne strategien har foreningen sagt opp avtalen med Norsk Maritimt Forlag AS, som er dagens utgiver av Seilas, og styret hadde i prinsippet inngått en avtale med en annen aktør.

Det ble mye diskusjon både for og mot styrets beslutning – det var både skepsis og bifallsrop i en følelsesladet diskusjon. Innleggene etterlot ingen tvil om at Seilas berører medlemmene. Enden på visa ble at den nyvalgte lederen i sin oppsummering sa at styret ville ta saken opp til en fornyet vurdering, der de ville ta med seg kommentarene som fremkom på årsmøtet.

Ny profil for KNS

Årsmøtet ble også presentert for KNS’ nye profilhåndbok og uniformsreglement, der deler av uniformsreglementet, som blant annet beskriver hva KNS-medlemmer skal ha på seg i gitte anledninger, som for eksempel under en premieutdeling, ble gjenstand for diskusjon.

– Det nye profilprogrammet er blant annet lagd for å vise at KNS er en forening i utvikling, og at også foreningens yngre medlemmer skal kunne føle tilhørighet, sa generalsekretær Anders Kristensen.

Overskudd

Årsregnskapet viser at KNS omsetter for snaut 29 millioner kroner i året, og årets drift ga et resultat på snaut 370 000 kroner. Man var imidlertid ikke fornøyd med det økonomiske resultatet for Færderseilasen.

Årsmøtet vedtok at KNS skal tilpasse seg Norges Idrettsforbunds regler om at regnskapet skal følge kalenderåret, og at årsmøtet skal avholdes mellom 15. februar og 31. mars.

Det betyr at neste års KNS-regnskap blir 15 måneder langt.

KNS har per november 2016 tilsammen 3351 medlemmer, hvilket er en nedgang på 267 medlemmer fra året før. 52 prosent av medlemmene er menn som er over 50 år, viser årsberetningen.

KNS’ nye styre

  • Leder: Karl-Christian Agerup
  • 1. nestleder: Nils Klippenberg
  • 2. nestleder: Anne Moe Nikolaysen
  • Styremedlem: Steff Herbern
  • Styremedlem: Carolle Reitzer
  • Styremedlem: Kristian Fodstad
  • Styremedlem: Håkon Ingvaldsen
  • Varamedlem: Kathrine Baardsen
  • Varamedlem: Ida Kathrine Berthet