Linge 85 år

Norges fremste båtkonstruktør i nyere tid, den eneste i verden med to båter i OL, Jan Herman Linge fyller idag, 28. januar 85 år. Han kan se tilbake på et langt liv i seilsportens tjeneste og har fått sportens høyeste utmerkelse.

Publisert Sist oppdatert

De fleste seilere forbinder Jan Herman Linge naturlig nok med Soling og Yngling, den første erstattet 5,5 meteren i 1972 og da Soling røk ut av det olympiske programmet etter OL i Sydney i 2000, kom Yngling inn i stedet.

Linge er kjent for mange andre båter også, alle med endelsen «ling». Seilbåter som Gambling, Willing og Lærling har alle vært med på å prege seilsporten i Norge og motorbåten Fjordling er en klassiker blant små daycruisere.

Linge dro til sjøs 15 år gammel på MT «Oro» av Arendal. Han trivdes svært godt på de syv hav og alle planer om videre utdannelse ble stilt i bero. Faren var ikke enig i sønnens prioriteringer og dro til Singapore for å få ham hjem og på bedre tanker. Dermed fikk han praksistid ved skipsverft i 1940 og 1941 og han startet sine studier i 1943, men krigen satte en foreløpig stopper for disse. Gjenopptok studiene etter krigens slutt og utdannet seg til skipsingeniør (Naval Architecture) i England og USA i 1946-1949.

Under krigen flyktet Linge til Sverige i den selvkonstruerte og selvbygde seilbåten «Vito». Derfra kom han seg videre til England med en britisk kanonbåt. Ble utdannet som SOE-agent og var med i Kompani Linge 1944-1945. Landet i det tysk-okkuperte Norge i fallskjerm vinteren 1944/45 som sabotør og instruktør for Hjemmestyrkene (Milorg) i D12 (Akershus/Hedmark). Ble senere tatt til fange under en aksjon og sendt til Tyskland etter Gestapoforhør. Linge klarte å rømme underveis og kom seg over til de fremrykkende amerikanske styrker. Tidlig i april 1945 tilbake til England og ble instruktør for nye agenter.

Yrkeskarrieren startet med jobben som ingeniør i Båtservice Verft A/S (A/S Westermoen Båtbyggeri og Mek. Verksted) i Mandal i 1949-1956. Mot slutten av denne perioden konstruerte han motortorpedobåten Nasty som er grunnlaget for Tjeld-klassen. Disse båten var i kontinuerlig produksjon fra høsten 1957 (prototype) til omkring 1970. Nasty er også eksportert til Tyskland, Hellas, Tyrkia og USA. Totalt ble det bygget 42 båter i denne klassen i Norge. Dessuten ble 6 ble bygd i USA.

I sitt eget båtdesign- og konsulentfirma, Jan H. Linge A/S, konstruerte Linge en rekke hurtiggående motorbåter for Draco, Fjord, Windy og andre. Han konstruerte også seilbåten Soling som etter en internasjonal konkurranse arrangert av det internasjonal seilforbundet fikk internasjonal status etter kort tid. Fra den ble valgt til olympisk klasse til lekene i 1972 seilte Soling i hele åtte olympiske regattaer, de siste i Sydney da Herman Horn Johannessen, Espen Stokkeland og Paul Davis tok bronsemedalje. Daværende Kronprins Harald, Per Spilling, Dag Usterud, brødrene Hans og Terje Wang, Kalle Nergaard, Odd Roar Lofterød og Rune Jacobsen er andre som har hevdet seg internasjonalt i klassen. Yngling ble internasjonal klasse i 1979 og olympisk fra og med Athen-OL 2004. Linge har også konstruert diverse 5,5 metere, flere av dem representerte sine land i OL, andre seilbåter og havseilere og hans konstruksjoner, Calle Mortensens «Carmencita» og Finn Ferners «Skarv» var med å prege skandinavisk havseilas på 60- og 70 tallet.

Det er totalt bygd ca. 10.000 motorbåter og 10.000 seilbåter av Jan Herman Linges forskjellige design og han mottok i 2003 internasjonal seilsports høyeste utmerkelse, Beppe Croce trofeet, satt opp av det internasjonale seilforbundet ISAF, og som ble tildelt ham ved en høytidelighet hjemme i Asker i nærvær av Kong Harald og Kong Konstantin av Grekenland. LInge er også æresemdlem i KNS.