MÅLEBREV: Nå kan regattaarrangøren plukke og velge måletall etter bane og forhold. Det skal gi mer rettferdig resultat.
MÅLEBREV: Nå kan regattaarrangøren plukke og velge måletall etter bane og forhold. Det skal gi mer rettferdig resultat.

Nå blir måletallet ditt høyere

NOR Rating skal bli mer rettferdig, og et nytt tall blir anbefalt brukt av regattaarrangøren.

Publisert

Med ditt nye målebrev følger det en haug av måletall. Disse tallene vil bli brukt for ulike forhold. I NOR Rating målebrevet står det på første side hvilken fart båten kan oppnå for hver vindvinkel under ulike vindhastigheter. Det er viktig informasjon som nå skal utnyttes bedre.

All Purpose handicap

Når vi seiler regatta ønsker vi et rettferdig måletall som gjør at ulike båter kan konkurrere mot hverandre. ORC – verdensorganisasjonen for havseiling - introduserte i fjor måletallet «APH», et all purpose-måletall som kan gjøre seilingen mer rettferdig. Måletallet skal helst brukes i seilaser der start og mål er på samme sted. Regattabanen som er modellen for måletallet, er seling rundt en sirkelrund øy, slik at båten må seile like mye i alle slags vindvinkler, kryss, slør og lens, før den kommer til mål.

Sammenlignet med Singeltall for distanseseilas – OSN, vil APH gi en høyere verdi, rundt 9 %.

Selv om ditt måletall får en høyere verdi, så får også konkurrenten din det. Enkelte båter øker noen promille mer enn andre. Disse båtene har tidligere hatt det for lett. Og omvendt. Men disse forskjellene er små. Eksempler på båter som kommer bedre ut med APH er Comfortina 32, Albin Nova og Seascape 18, mens Bavaria 34, Oceanis 40 og JPK 1030 får det tøffere.

FORDEL: Comfortina 32 får en økning av måletall på 8,43 % fra OSN til APH.
FORDEL: Comfortina 32 får en økning av måletall på 8,43 % fra OSN til APH.
ULEMPE: JPK får en økning av måletall på 9,18 % fra OSN til APH.
ULEMPE: JPK får en økning av måletall på 9,18 % fra OSN til APH.
APH: Eksempel på måletall for en båt under ulike forhold. Nå kan vi forvente å se APH bli brukt i stedet for OSN, noe som gir høyere måletall.
APH: Eksempel på måletall for en båt under ulike forhold. Nå kan vi forvente å se APH bli brukt i stedet for OSN, noe som gir høyere måletall.

Flere muligheter

Regattaarrangøren har nå en verktøykasse å bruke for å gjøre seilingen mindre tilfeldig, og mer rettferdig. Ditt målebrev viser også et måletall for motvind og et for medvind. Det gjør at en arrangør, hvor mål er et annet sted enn start, slik som Færderseilasen, kan bruke måletallet for kryss, om det er sønnavind, og måletallet for lens om vinden er fra nord.

RESULTAT: Treningsregatta i Bærum viser at plasseringen blir lik, enten de bruker nytt eller gammelt måletall.
RESULTAT: Treningsregatta i Bærum viser at plasseringen blir lik, enten de bruker nytt eller gammelt måletall.

Ingen forandring

Bærum Seilforening har alt tatt i bruk APH under treningsregatta 3. mai. Arrangør Bjørn Hansen ar regnet ut resultater for de to ulike måletallene, og det viser at resultatet for de åtte båtene som deltok ville bli likt.