NRK Podcast om spekkhoggerangrepene

NRK Oppdatert har laget en podcast om spekkhoggerangrepene utenfor Spania og Portugal. Her er SEILmagasinets vurdering av podcasten.

Publisert Sist oppdatert

I podcasten får vi høre om den propellskadede spekkhoggeren som med stor intelligens og evne til å kommunisere leder bøllegrupper av spekkhoggere til å ødelegge seilbåter. Sammen med sine to “tenåringsvenner” leder de tre spekkhoggerne alle angrepene, og kanskje er det hevn for skadene propellen påførte? Podcasten prøver å beskrive hvordan stemningen og media har svingt mellom medfølelse og aggresjon i debatten om spekkhoggerangrepene.

Redde seilere

Podcasten fokuserer mye på følelser, og den redselen som seilerne opplever. Det er i mindre grad fokus på tall og hvilke praktiske implikasjoner spekkhoggerne sin oppførsel har for seilere. Spekkhoggerne utenfor Spania og Portugal har i lengre tid oppsøkt fiskebåter, tilsvarende som de gjør i Norge.

SEILmagasinet har snakket med flere seilere som kan fortelle om at angrepene av seilbåter har foregått i lengre tid, men at det systematiske arbeidet med å samle data om angrepene begynte for to år siden da hyppigheten av angrepene økte. Spekkhoggerne begynte da å gå mer målrettet mot roret til seilbåter. Forskerne mener at angrepene ikke er å anse som aggressive, og forskerne bruker derfor beskrivelsen “interaksjon”.

Viktig debatt

Podcasten er spennende å høre, og sett i lys av den norske ulvedebatten kan den skape engasjement i de mange stuer. Foreløpig er den spesielle oppførselen kun registrert til en mindre og isolert gruppe av spekkhoggere som består av ca 60 individer.

I Norge har det blitt vanlig med spekkhoggere året rundt, og det er flere tusen individer som oppholder seg i norsk farvann. De fleste spekkhoggerne oppholder seg i Nord-Norge, hvor tilgangen på fisk er god. Det er flere turistselskaper som tilbyr spekkhoggersafari hvorav noen også tilbyr muligheten for å svømme i nærheten av spekkhoggerne. Gnisninger i forholdet mellom spekkhoggere, fiskere og turistindustri har paralleller til situasjonen utenfor Spania og Portugal. Podcasten kan være et nyttig bidrag i denne debatten. For seilere som skal seile i utsatte områder utenfor Spania og Portugal kan det i tillegg være formålstjenlig å hente informasjon fra The Cruising Association og høre SEILmagasinet sin egen podcast om temaet.

Du finner NRK-podcasten her

Du finner SEILmagasinets podcast her