TØMMING: Nå må septik tømmes fra dekk i Oslofjorden.

Forbud mot utslipp av septik vil ikke gi resultater

Vi ønsker oss alle en ren Oslofjord med frisk sprellende fisk. For å få det må vi sørge for å gjennomføre tiltak som monner, og ikke enkle tiltak som bare høres fornuftig ut, mener Kent Olaussen.

Publisert

Forbud mot utslipp av septik fra båt er et eksempel på et tiltak som lyder fornuftig, men som ikke vil løse problemet.

Turbåtene i Oslofjorden slipper ut rundt 2 millioner liter septik i løpet av en sesong. Estimatet er basert på det er 1000 båter på tur hver helg i periden mai – september, og at de slipper ut 100 liter septik på vei hjem.

I mai 2021 førte en strømstans til at VEAS slapp ut 18 millioner septik på Lysaker på noen timer. Det tilsvarer fritidsbåtenes utslipp i ni båtsesonger. Etter VEAS-utslippet ble Oslofjorden friskmeldt for bakterier etter to dager.

Dette viser at et forbud mot utslipp fra båter vil vil ha meget liten betydning for livet i fjorden, det er på helt andre områder at tiltak må settes inn.

Når Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet nå har kommet frem til at forbud mot tømming av kloakk i fjorden er en god idé, må det være betimelig å spørre:

• Hvilke målbare resultater er det man ønsker å oppnå? Hva er målevivået på idag, og hva forventer man om 2 til 5 til 10 år?

• Hvilke tiltak er blitt gjort for å hindre nye utslipp på VEAS? Det var også et utslipp for 12-14 år siden etter et regnvær der avføring fløt rundt i fjorden.

Det kan se ut som det er myndighetene selv som er den store utslipper – ikke båteierne.

Så bruk midlene på å unngå store utslipp, istedenfor for på ubetydelige små utslipp!

• Hvorfor et forbud bare i Oslofjorden? 100 l septik forurenser like mye langs med hele kysten. En begrensning til Oslofjorden er diskriminering av båtfolket der.

Hvis man likevel innfører forbudet, med de betydelige investeringer det vil medføre, må man sørge for også å sette opp musefeller langs med fjorden. Det vil være like viktig å ta livet av musene som tisser i fjorden.

.