FORBUD: Blir det innført forbud mot septiktømming fra fritidsbåt i Oslofjorden i 2023 - og før flere tømmestasjoner er på plass, blir det en håpløs symbolpolitikk, sier båtpolitiker og båtbeboer Anne Haabeth Rygg

Septik-forbud kan komme før flere tømmestasjoner

Er du i båt i Oslofjorden sesongen 2023, og kanskje litt tissetrengt eller må gjøre større ting, da må du knipe igjen. Du må holde deg helt til sesongen 2024.

For om ordførerne langs fjorden får det som de vil, blir det forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåtene i Oslofjorden allerede sesongen 2023. Men de samme ordførerne gjør det ekstra vanskelig for deg. De gir seg selv god tid på å ordne med flere tømmestasjoner. Det skal nemlig ikke være på plass først året etter, til sesongen 2024.

Håpløs tilnærming

– Dette er jo en helt håpløs tilnærming, sier Anne Haabeth Rygg. Hun er kjent båtpolitiker for Høyre i Oslo og selv boende i båt i Bestumkilen. Noe kan tyde på at hennes profeti går i oppfyllelse, at et tømmeforbud kommer før bygging av flere tømmestasjoner.

– Da vil vedtaket ha liten effekt, for folk vil ikke ha muligheten til å følge reglene. Hvis man bare innfører et forbud og alle skal følge reglene, så ville man ha skapt norgeshistoriens lengste dokø. Da kan båtkortesjen 17. mai bare gå å legge seg, sier hun.

Det er 29 ordførere og én byråd, som samler seg rundt et initiativ fra Færder-ordfører Jon Sannes Andersen og Horten-ordfører Are Karlsen. Alle er ordførere med kystlinje langs Oslofjorden.

ALTFOR FÅ: I dag er det altfor få tømmestasjoner for båtfolket i Oslofjorden. Et forbud mot tømming av septik i sjøen kan komme før flere stasjoner er på plass.

Hurdalsplattformen

Nå skal sant sies er de politiske lederne særlig urolige for fosfor og nitrogenforurensing i fjorden, og det meste av det kommer fra kommunale renseanlegg og et omfattende landbruk. Likevel slår de fast i et prioritert punkt, sort på hvitt, at «Forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen må vedtas senest i 2023 og staten må støtte kommunene med etablering av tømmestasjoner i båthavnene, slik at dette er på plass innen 2024».

Dette felles ordfører-utspillet rettes til miljøminister Espen Barth Eide (Ap). De ber ham øke bevilgninger til miljørettede tiltak for å berge Oslofjorden fra økologisk kollaps. Dette med fritidsbåtfolkets ansvar er også nedfelt i Hurdalsplattformen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Her står det at man vil «innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden».

«Håpløs symbolpolitikk»

– Tømmeforbud fra fritidsbåtene i 2023 kan bli en håpløs symbolpolitikk. Ja, er det noen som er opptatt av en frisk og ren sjø, så er det vi som elsker fjorden vår, som bruker den til fiske, bading og aktivt båtliv, sier Anne Haabeth Rygg, men hun etterlyser fornuft og riktig rekkefølge.

– Forurenser ikke båtfolket fjorden, mener du?

– Svært lite. Dette har vi tall på fra NIVA. Den store synderen er de utslippene fra de kommunale renseanleggene og fra landbruket, men vi skal ta vårt ansvar og være med på tiltak, men da må gode og reelle tømmestasjoner på plass først. Og i et helt annet antall enn de håpløst få og mange dårlige som i dag eksisterer.

– De må på plass langs hele fjorden før det gjennomføres meningsløs symbolpolitikk, sier hun til Båtmagasinet.