Stortingsvalget 2021

EKSTRA TIL INNHOLD: Det er raskt og enkelt å tømme båtens septik.

Strengere regler mot septiktømming i sjøen

De store partiene er enige om et generelt forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i forkant av stortingsvalget i september.

Publisert

I dag kan fritidsbåter tømme septiktanken 300 meter fra land. Det står så dårlig til med Oslofjorden at det i 2017 kom et representantforslag fra Venstre, der regjeringen ble bedt om å legge en helhetlig plan for Oslofjorden. I april i år ble Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv lansert.

STRENGT NOK: Partiene har ulikt syn på om det er ok eller ikke å slippe septiken 300 meter fra land.

Tiltaket som trolig vil merkes best for fritidsbåtflåten i Osloforden er forslag om å forby å tømme septik. Statsforvalteren oppfordrer alle kommunene til å fastsette forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i lokale forskrifter innen utgangen av 2022 der det er miljømessig grunnlag for det i henhold til forurensningsforskriften. For å få til dette legges det vekt på at det også må legges til rette med tømmestasjoner for septik.

Strengere i Sverige

I Sverige ble det i 2015 totalforbud mot tømming av septik i skjærgården. Men hva med den norske skjærgården? Stadig flere tømmestasjoner dukker opp, men det er fortsatt lov å tømme septiktanken hvis du er mer enn 300 meter fra land. Bare tre partier synes det er greit med dagens regelverk. Det er flertall for at det her blir endringer, og de største partiene ønsker at dette skal gjelde hele landet, mens Venstre mener at et slikt forbud kun må gjelde i Oslofjorden.

Rødt valgte ikke å svare på dette spørsmålet.

– Vi har ikke spesifikk vedtatt spesifikk politikk på dette, men dersom det skaper forurensingsproblemer vil vi være for et forbud mot tømming av septik fra båt der det er nødvendig, sier Anna Blix (Rødt).

Uenige seilere

over 71 prosent av SEILmagasinets lesere mener at 300 meters reglen som gjelder i dag er bra nok. Bare 11 prosent mener at vi må innføre er forbud, mens 16 prosent mere at vi må ha et forbud, men bare i Oslofjorden.