NORGES SEILFORBUNDS SEILTING

48 DELEGATER: Seiltinget 2019 talte kun 48 stemmeberettigete delegater ? det laveste antallet noensinne.

Rolig ting i beskjeden forsamling

Norsk seilsports fremtid og vilkår de to neste årene ble besluttet av beskjedne 48 stemmeberettigete delegater. De hadde få innvendinger til styrets arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Seiltinget 2019 som ble avholdt på Gardermoen 16. og 17. mars, vil trolig gå inn i historien som et av de roligste. Det har heller aldri stilt så få delegater på seiltinget.

– Det er det mest harmoniske jeg noensinne har deltatt på, sier NSFs generalsekretær, Per Christian Bordal.

Liten uenighet

Dagsorden for seiltinget inneholdt få kontroversielle punkter, og kun Hordaland Seilkrets hadde sendt inn et forslag til behandling. Det var kun styrets forslag til økt kontingent fra seilforeningene til NSF som skapte antydning til debatt og ulike oppfatninger. Men etter et kort ordskifte ble styrets forslag til en kontingentøkning på 20 kroner per foreningsmedlem i året vedtatt med 30 mot 14 stemmer.

Regnskapet for 2018 viste et overskudd på drøye 700 000 kroner, mens årsregnskapet for 2017 hadde et underskudd på over tre millioner kroner – noe som har medført at NSF sliter med negativ egenkapital. NSFs styre fikk honnør for å ha ryddet opp i NSFs regnskaper, som etter seiltinget 2017 viste seg å inneholde en rekke feil, og at styret gjennom et overskudd i 2018 viste at det nå har kontroll på økonomien. Prosessen har medført en nedbemanning av forbundets administrasjon, men i budsjettet for de nærmeste årene gis det rom for en økning igjen.

Fire nye styremedlemmer 

Styret i Norges Seilforbund ble fornyet med fire nye medlemmer og valgkomiteens innstilling ble enstemmig applaudert. De nye i NSFs styre er Ole-Petter Pollen fra Moss Seilforening, Guro Steine, Drøbaksund, Christian Middelthon, Sola Brettseilerforening og Inge Bøen, Ålesunds Seilforening. 

Sistnevnte er varamedlem. Guro Steine ble valgt som 1. visepresident mens de to andre er styremedlemmer. Kirsti Pettersen fra Soon Seilforening ble gjenvalgt som varamedlem.

Ut av styret gikk Torunn Sætre fra Brevik Seilforening, Tom Bratlie, Hurum Seilforening, Kristian Fæste, Drøbaksund og Tommy Langseth, Stavanger Surfklubb.

Presidenten, Jørgen Stang Heffermehl, KNS, var ikke på valg. Det var heller ikke 2. visepresident Torill Dahl Høgheim, Ran Seilforening og styremedlemmene Rune Hjertås, Tønsberg og Vidar Utne fra Bærum Seilforening.

?NSF-STYRET: Disse seilerne skal styre Norges Seilforbund i de neste to årene. Fra venstre Christian Middelthon, Ole-Petter Pollen, Inge Bøen, Vidar Utne, Guro Steine, Kirsti Pettersen, Torill Dahl Høgheim, Jørgen Stang Heffermehl og Rune Hjertås.

Uike temaer fargela seiltinget

I tillegg til det vedtektsstyrte seiltinget, fikk tingdelegatene seg presentert en rekke temaer.

Sportssjef Rigo de Nijs orienterte om det norske landslaget og satsingen på toppseilingen i Norge både på kort og lang sikt. Magne Klann fortalte om sin eventyrlige jolleseilas fra Nordkapp til Lindesnes og om oppfordringen til at alle jolleseilere rundt om i landet skal foreta minst en overnattingstur i sin lokale skjærgård i løpet av sesongen.

Ida Patel Hellum presenterte arbeidet de gjør i organisasjonen Vindskift og deres integreringsarbeid der de bruker seiling som verktøy. Nå håper de å rulle ut dette arbeidet i alle landets seilforeninger.

Les mer om Vindskift i nyeste utgave av SEILmagasinet.

Arbeidet mot marin forsøpling skal forsterkes – og nå har de to kampanjene Clean Seas og Hold havet rent slått kreftene sammen. Thomas Nilsson og Jon Amtrup fortalte om hvordan seilernes innsats mot marin forsøpling skal gjennomføres og synliggjøres i år.

Per Christian Bordal fortalte om NSFs nye, store rekutteringsprosjekt «Peiling på seiling» der mestring har større fokus en resultater på regattabanen. Etter endt kurs ender seilerne opp med «svart belte» i seiling.

[Artikkelen fortsetter sitt belte]

SEKS TRINN: Per Christian Bordal fortalte om seilforbundets nye mestringsprosjekt i seks trinn for nye seilere.

Seilsportsligaen fikk utvilsomt sitt store, nasjonale gjennombrudd i 2018, og Magnus Hedemark fra SailLogic, som gjennomfører ligaen, fortalte om hele det internasjonale liga-universet og planene for 2019. 

SEILmagasinet har to store saker knyttet til ligaseiling i sin nyeste utgave: Lær å mestre ligaseiling og Ligaseiling blir tøffere.

Selv om det ikke skjedde så mye på selve seiltinget denne gangen, fikk de 48 delegatene mye annen informasjon.