Ukens trimmetips - nummer 9

HØYDE: Mestrer du kunsten å balansere mellom hvor fort båten seiler og hvor høyt den peker mot vinden, får du den optimale farten og kursen over grunnen
HØYDE: Mestrer du kunsten å balansere mellom hvor fort båten seiler og hvor høyt den peker mot vinden, får du den optimale farten og kursen over grunnen

Fart gir høyde på bidevind

Det er kursen over grunnen som teller når du seiler bidevind – ikke hvor høyt båten peker med baugen.

Publisert

Høyde handler ikke bare om at baugen peker i en retning nærmere vindøyet. Det vil ikke nødvendigvis bringe båten mer effektivt til en posisjon i vindens retning. En båt som trimmes med for flate seil og for liten angrepsvinkel, og som derfor kan styres veldig høyt, vil seile saktere.

HØYDE: Styrer man veldig høyt, som båten til venstre, må seilene være flatere og angrepsvinkelen mindre. Da produseres det mindre lift, og dermed mindre framdrift. Når farten faller, øker avdriften. ...
HØYDE: Styrer man veldig høyt, som båten til venstre, må seilene være flatere og angrepsvinkelen mindre. Da produseres det mindre lift, og dermed mindre framdrift. Når farten faller, øker avdriften. ...

I seilene forholder det seg omvendt, her produseres det mer lift enn drag. Begge steder dreier det seg om å maksimere lift og minimere drag.

Båten påvirker dessuten vinden foran båten – jo mer fart, jo bedre vindvinkel.

Les også: Vinden vil utenom båten

Tipset er hentet fra boken «Seil og Rigg»

VMG: Det finnes et idealspor hvor det er balanse mellom behovet for fart og behovet for høyde. Idealsporet endrer seg med forholdene, og varierer fra båt til båt. Båten til venstre på tegningen seiler for langt. Selv ...
VMG: Det finnes et idealspor hvor det er balanse mellom behovet for fart og behovet for høyde. Idealsporet endrer seg med forholdene, og varierer fra båt til båt. Båten til venstre på tegningen seiler for langt. Selv ...

Les også: Fart og høyde er suksessformelen