VÅR:

Mange gjestehavner holder åpent

Mange gjestehavner langs hele kysten holder åpent i påsken, men servicen blir minimal, og enkelte velger å stenge på grunn av koronasituasjonen.

SEILmagasinet har foretatt en spørreundersøkelse blant gjestehavner langs kysten om de holder åpent i påsken i år. Konklusjonen er at flertallet av gjestehavner holder åpent, men med begrenset service, og enkelte oppfordrer folk til å holde seg hjemmenå. Flere av gjestehavnene henviser også til bruk av app for kjøp av bryggeplass.

Helseministeren har sagt at det er lov å bruke båten nå, men henviser til Helsedirektoratets oppfordring om å unngå feriereiser. Samtidig har smittevernekspert professor Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) sagt at instituttet ikke har vært involvert i beslutning om å forby folk å dra på hytta.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier Aavitsland til DN. Regjeringens forbud mot bruk av fritidsbolig utenom egen kommune er gjort for ikke å overbelaste den lokale helsetjenesten i hyttekommuner.

Åpent

Blant gjestehavnene vi har snakket med som holder åpent med ulik grad av service er Tromsø, Hemnes Båt og Sportsfiskerforening i Helgeland, Bergen, Arendal, Stavanger og Oscarsborg . Tønsberg gjestehavn åpner ikke til påske på grunn av koronavirus.

– Det blir mulighet til å legge seg til bryggene, men ikke tilgang til toaletter, servicebygg eller kiosk. Vanligvis åpner gjestehavna servicebygget til påske, melder kommunen på sin nettside. Fra Risør melder konstituert avdelingsleder i Tekniske tjenester, Odd Arne Børset: – Vi har ikke så langt fattet noe vedtak som er til hinder for ferdsel med båt, herunder også overnatting i båten, som gjelder generelt i kommunen. Men vi oppfordrer sterkt til å begrense dette.

– Stavangerregionen Havn har besluttet å holdte servicebygget i Børeviga gjestehavn stengt inntil videre grunnet koronasituasjonen. Når situasjonen har normalisert seg, vil vi åpne servicebygget. Vi hadde opprinnelig planlagt å åpne servicebygget første april. Ellers vil gjestehavnen være åpen som normalt, opplyser Maritim sjef Dag Matne i Stavangerregionen Havnedrift AS.

– Bergen Havn er ikke stengt, men vi ønsker å minne om restriksjoner fra offentlige myndigheter vedrørende smittetiltak og hygieneråd. Dette gjelder også i Vågen, sier maritim leder Christian Hafstad i Bergen Havn. 24. mars talte han fire fritidsbåter i Vågen, og Hafstad tolker det som at folk følger rådene fra myndighetene om å holde seg hjemme.

– Bergen havn er som sagt åpen. De endringene som har oppstått som følge av Koronasituasjonen medfører at båter fortsatt må holde god avstand forut og akter til neste båt. Det vil heller ikke være lov å ligge utenpå hverandre, sier han, og oppfordrer folk til å følge med på nettsiden bergenhavn.no for informasjon.

Dømmekraft

– I påsken vil det være havneverter i havna. Vi kommer til å sette en begrensning på hvor mange båter vi har plass til i havna ved å for eksempel legge alle båtene longside og ikke benytte bøyene. Vi legger ut info om dette på vår hjemmeside og Facebookside nærmere påske, sier Berit Fredheim i Oscarsborg Gjestehavn.

– Hvis det blir fint vær regner jeg med det vil være en del båter på fjorden, men jeg håper i grunn at folk følger rådene om å holde seg hjemme. Vi ønsker og håper at politiet vil bidra ved å være synlige på fjorden og i havnene. Dersom noen gjester ikke følger våre bestemmelser i forhold til fortøyning og sosial avstand vil vi sterkt vurdere å bortvise disse. Det vil være uaktuelt med samling av mange mennesker på bryggene og i båtene. Det er dette jeg ser på som den største utfordringen med gjestehavnene i denne krisen. Alkohol er dessverre en stor del av det å dra på båttur for mange, og det fører med seg svekket dømmekraft. Vi er flere ansatte som er ekstra utsatt så vi gjør alt vi kan for å hindre smitte, legger hun til.

VINTER: På Aker Brygge ligger fremdeles de faste vintergjestene i havna i påsken.

Fraråder

På Aker Brygge i Oslo er det vinterhavn med båtbeboere fram til 15. april hvert år. Gjestekapasiteten er derfor begrenset, men havnen holder åpent i godt vær. Også der er serviceanlegget med dusj, toalett og vaskemri stengt.

– Vi fraråder fritidsbesøk i gjestehavnene i Horten kommune. Bobilparkeringen i Horten gjestehavn er inntil videre stengt. I likhet med hyttekommunene oppfordrer vi besøkende til å holde seg hjemme, men vi holder åpent for dem som har tilhold i havna her, sier driftssjef Bente Levin i Horten Havn til Båtmagasinet.

Arendal Gjestehavn holder åpent, men har ingen bemanning på bryggene. Folk må betale på automat eller på internett.

– Foreløpig er det ikke mange besøkende båter i havna her, men vi regner med at det kommer flere i påsken. Havna holder åpent, og vi oppfordrer folk til å følge de generelle rådene om å holde avstand til hverandre og passe godt på hygienen. Svømmebassenget her er stengt, sier assisterende havnefogd Gordon Fuglestad.

ALPINT: Skisenteret på Sauda er populært sted for båtfolket, men heisene er stengt.

Stengt

Sauda innerst i Ryfylke arrangerer hvert år båtpåske, i regi av motorbåtforeningen. 150 båtplasser rives normalt bort, for dem som vil kombinere ski og båtliv.

– Også i år var alt bortbestilt, men vi har gitt alle beskjed om at de ikke må komme. Også skisenteret er stengt. Det blir en rolig påske i Sauda, sier ordfører Asbjørn Birkeland til VG. Han legger til at det er stor forskjell på å legge seg i en småbåthavn eller finne en uthavn på en holme, hvor man kan være alene.

Ordfører i Hvaler Mona Vauger har bestemt at Skjærhalden holder stengt i påsken. Hun sier til VG at hun helst ville hatt et sentralt forbud mot båt- og campingturisme, som forskriften som forbyr overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Redningsselskapet fraråder all bruk av fritidsbåt fremover. RS vil nedprioritere assistanse som ikke er kritisk for liv og helse for å holde redningsskøytene i beredskap inn mot krisen. President Egil Kr. Olsen i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) anbefaler fritidsbåtbrukere å følge de rådene helsemyndighetene til enhver tid offentliggjør, og ikke oppholde seg i en annen kommune enn den man har fast bosted i.

FOLKSOMT: Tett med båter på Oscarsborg i påsken 2011.