Stortingsvalget 2021

DYRT: Det koster å fjerne vrak. Også transporten samt å bli kvitt søppelet blir raskt mange tusen kroner. I Leangbukta måtte Asker Marina ta regningen.
DYRT: Det koster å fjerne vrak. Også transporten samt å bli kvitt søppelet blir raskt mange tusen kroner. I Leangbukta måtte Asker Marina ta regningen.

Fornøyde med dagens vrakpantordning

I dag får du 1000 kroner utbetalt, uavhengig av om det er en kano eller en båt på 15 meter. Et fåtall politiske partier ønsker å øke satsene, og de fleste er fornøyde med dagens ordning.

Publisert

Med dagens ordning kan båteier få utbetalt 1000 kroner når fritidsbåten leveres til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Ordningen gjelder for fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter. Om du leverer en båt på 50 fot eller en kajakk, er tilskuddsordningen den samme, altså 1000 kroner.

Dette omtales som vrakpant, men er egentlig en gave. Pant er noe du tidligere har betalt inn, som du så får i retur i ettertid. Vrakpantordningen er derfor en folkegave til båteiere som er flinke til å kvitte seg av med gammelt skrot.

VRAKPANT: Rødt er enige med Høyre , Frp og leserne om at vrakpantordingen må opp.
VRAKPANT: Rødt er enige med Høyre , Frp og leserne om at vrakpantordingen må opp.

Det er få som snakker om hvordan en ekte panteordning skal organiseres. Et obligatorisk båtregister må først på plass. Kostnaden ved å destruere ulike båter må også frem.

Fornøyd bransjeorganisasjon

Da vrakpant for fritidsbåt ble innført i 2016 hadde båtbransjen jobbet for å finne løsninger for utrangerte båter i mer enn 20 år. Daværende daglig leder Leif Bergaas i bransjeorganisasjonen Norboat hyllet regjeringen for å innføre vrakpantordningen før komplekse systemer og registre var på plass.

Nå er det fem år siden vrakpant ble innført. Vi har derfor spurt de politiske partiene om satsene bør opp, eller om de er fornøyde med dagens ordning. Bare tre partier mener satsene bør opp, og det er Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt.

– Vi var med å innføre vrakpant ordningen og derfor ønsker vi også å øke denne satsen for å få vekk vrak som ligger rundt i naturen, sier Bård Hoksrud (Frp).

De andre partiene svarer at de er fornøyde med vrakpantordningen slik den fungerer i dag.

Ønsker høyere satser

72 prosent av SEILmagasinets lesere mener at takstene for panteordningen må opp, mens 18 prosent mener at løsningen vi har i dag er bra nok.