LERWICK: Jon Espen Skogdalens Ovni 395 til kai på Shetland.
LERWICK: Jon Espen Skogdalens Ovni 395 til kai på Shetland.

Shetland og Storbritannia etter Brexit

Jon Espen Skogdalen seilte til Shetland i juni. Her gir han råd om innklarering for seilere som skal krysse Nordsjøen.

Publisert

Shetland er et naturlig reisemål for vestlendinger som ønsker en kort langtur. I år er det endelig mulig å seile uten koronarestriksjoner. Brexit og dermed UK sin utmelding av EUs indre marked har ført til endringer ved innklarering.

Dramatisk ordlyd

Lerwick Port Authority opplyser på sine hjemmesider at nå som UK ikke lenger er en del av det indre markedet i EU, må alle fritidsfartøy sjekke inn tilsvarende som fartøy fra resten av verden. Ulovlig grensepassering er en handling som kan straffes med fengsel opplyses det om på myndighetenes offisielle nettsider. Hvis papirer mangler på båten vil det kunne medføre ytterligere problemer. Ordlyden er dramatisk, men heldigvis er prosessen ryddig og det er gode veiledninger på hjemmesiden til Lerwick havn.

Signalflagg

Det gule Q-flagget skal heises straks fartøyet entrer UK territoriale farvann, dvs. 12 nautiske mil fra land. Dette flagget skal være heist helt til fartøy og mannskap er ferdig klarert. Ved ankomst Lerwick skal havnevakten kontaktes på VHF kanal 12. HMRC National Yachtline og Border Force skal kontaktes på telefon. Et skjema kjent som “C1331” skal fylles ut, og er tilgjengelig på hjemmesidene til gov.uk. Skjemaet kan lastes ned i Excel-format og har gode forklaringer til feltene som skal fylles. Det skal oppgis informasjon om blant annet fartøy, mannskap og rapporteringspliktige varer som for eksempel mat, alkohol og våpen. Undertegnede seilte til Shetland i begynnelsen av juni og sendte skjemaet da vi forlot Norge. Da vi kom innenfor 4G-dekning ved Shetland hadde vi fått svar fra Border Force North og var klarert inn. Enkelte norske seilere har delt erfaringer i forhold til innklarering på sosiale medier og det virker som at prosessen har gått smidig.

LANDKJENNING: Bressay Lighthouse ved innseilingen til Lerwick
LANDKJENNING: Bressay Lighthouse ved innseilingen til Lerwick

.

STRAND: Lokal idyll ved Lerwick på Shetland.
STRAND: Lokal idyll ved Lerwick på Shetland.

Vær forbered

For egen del hadde vi med bekreftelse fra småbåtregisteret på engelsk. Vi hadde også forsikringsbevis, pass, VHF-sertifikat og kjøpskvittering for båten. Vi måtte ikke vise noen av disse papirene, men vi ville heller ikke reist uten.

Helsenorge opplyser på sine hjemmesider at norske statsborgere ikke lenger kan benytte Europeisk helsetrygdkort i Storbritania. En avtale mellom Norge og Storbritannia sikrer likevel dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold. For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du vil også kunne bli bedt om å dokumentere at du har bostedsadresse i Norge. Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant. Lerwick havn opplyser om at de ikke er godkjent havn for innklarering av dyr. Uten nødvendige papirer må dyr holdes innestengt under dekk.

24-B7

Det er ingen grunn til å droppe turen til Shetland på grunn av Brexit-regler. Papirarbeidet er forståelig og overkommelig. Det kan gjøres i forkant, og spørsmål kan om nødvendig avklares før avreise. De administrative prosessene virker å være raske. Det er mulig å kontakte Lerwick havn, National Yachtline og Border Force North døgnet rundt, noe som seilere setter stor pris på etter å ha krysset Nordsjøen.

Jon Espen Skogdalen

Jon Espen Skogdalen begynte å seile i voksen alder. Første båt var en Maxi Mixer tilpasset regattaseiling. Overrigget, og med lensetakler og laminatseil ble det en bratt læringskurve. I dag seiler han en Ovni 395 med base i Trondheim. Båten blir brukt hele året. Shetlandsturen ble gjennomført i begynnelsen av juni og var første tur til Shetland.

.