Informasjon fra Asker Seilforening

Asker Seilforening kjøper J/70

Vi tilpasser oss den nye hverdagen og vil gjøre det enklere for våre medlemmer å komme ut på regttabanen

Calle Andersen, Leder Asker Seilforening

I slutten av oktober i fjor hadde styret en strategisamling hvor vi bl.a. diskuterte rekruttering, satsningsområder og fremtiden. Hvordan etablere bredde og samtidig skape topp var noen av de spørsmålene som Kristian Ruth var villig å diskutere med oss på samlingen som vi for øvrig valgte å holde hos Moss seilforening. Det er alltid hyggelig og ikke minst nyttig å dele erfaringer med andre likesinnede, og ikke minst se hvordan andre organiserer sin virksomhet.

Ett av flere temaer på samlingen var satsning på det sportslige, og med et flott utbygget anlegg har vi alle muligheter. J/70 er en av satsningsområdene som vi lanserte allerede sent i fjor høst . For å få til det var det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling grunnet finansiering. Forslaget skapte stort engasjement blant medlemmene, og resultatet ble overveldende positivt. To J/70 er bestilt for levering i slutten av juli. J/70 appellerer til mange aldersgrupper, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å fordele bruk og satsningen.

«Jenter setter kursen» er et prosjekt initiert av et medlem i Asker Seilforening og var pådriver for å få J/70 inn som båt for formålet. Prosjektet har allerede skaffet midler øremerket innkjøp av båt, samt midler til drift. Prosjektet blir lansert nærmere våren. Slike initiativ er kjærkomment.

«Bagseiling» og «båtpool» er nye begrep som er kommet inn i seilmiljøet, og er en del av den nye hverdagen en seilforening må ta innover seg, om man vil være med inn i fremtiden. Behovene og tilbudene endrer seg i takt med tiden. Vi skal og må tilpasse tilbud og bruk av båtene og resursene våre i tråd med etterspørselen og behovene.

Viktige datoer

Følgende regattaer er foreløpig planlagt for årets seilsesong i Asker:

13-14 mai

Oslofjorden Rundt (Storbåt)

20 august

Asker Rundt (Storbåt)

20-21 august

Norgesmesterskap Andunge

20-21 august

Norgesmesterskap Finnjolle

27-28 august

Askeroptimisten (Joller)

17-18 september

Norgescup iQfoil og Foil Open (Brett)

Det gir meg anledning til å minne om at 2022 er «frivillighetens år». Oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra på en eller annen måte i foreningsarbeidet til å ta kontakt med oss slik at vi kan finne en oppgave som passer for deg – stort eller smått. Det kan være bidrag i komitéarbeid, til enkeltarrangement, eller enkle vedlikeholdsoppgaver. Det vi kan tilby er flotte omgivelser, sosialt trivelig og inkluderende miljø.

Dessverre henger «koronaspøkelset» over oss enda. Restriksjonene endrer seg stadig og gir uforutsigbarhet, men om vi skal ha troen så ser vi frem til en noe mer «normalisert» sesong i år. Vi har vært nødt til å utsette «Takk for hjelpen festen» og mange andre sosiale tilstelninger, og kan bare håpe på at vi for tatt alt igjen ved første anledning.

Storbåtgruppa er i gang med webinarer gjennom vinteren – følg med på Facebook/storbåtseiling i Asker seilforening.

Ønsker alle en fortsatt god vintersesong og håper å se dere alle på årsmøtet 28. februar.

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.