Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om at ingen omkomne som følge av drukningsulykker. Nullvisjonen skal følges opp med en handlingsplan.
Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om at ingen omkomne som følge av drukningsulykker.

Regjeringen vil at ingen skal drukne

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om at ingen omkomne som følge av drukningsulykker, og fiskeri- og havministeren skal koordinere dette arbeidet.

– Dette er en gledens dag for hele det norske folk, og vi ser fram til å gi innspill til en nasjonal handlingsplan mot drukning, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Samtidig viser statistikken drukning en tragisk økning i første halvår i forhold til samme periode i fjor. 60 personer har omkommet i drukningsulykker i Norge. 54 fram til 31. juli, og 6 så langt i august, viser foreløpige tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Det er bra at regjerning har lyttet til Redningsselskapet og setter i gang arbeidet med å få ned de dystre drukningstallene. Nå kreves det umiddelbar handling, sier Herlofsen. 

Nullvisjonen skal følges opp med en handlingsplan, som fiskeri- og havministeren vil be om innspill til fra både offentlige og private aktører, deriblant Redningsselskapet.

– Det er gledelig med en regjering som har lyttet til våre innspill, og at det kommer både en nullvisjon for alle drukningsulykker og en handlingsplan vi selv får være med å utforme. Men det haster, og vi forventer at vi ser spor av dette i statsbudsjettet for 2024, sier Siv Jensen daglig leder av organisasjonen Flyte.

– Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.