Det brenner nesten hver dag

Det brenner nesten hver dag

Tryg Forsikring og Norsk Brannvernforening melder om mange båtbranner. Her er enkle brannvernregler.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemedling fra Tryg fortelles det at det hver uke brant i snitt opp fem fritidsbåter i Norge i fjor. I 2012 ble det registrert 265 branner om bord på fritidsbåter i Norge, viser tall fra FNO. Dette utgjorde verdier for over 40 millioner kroner.

- Det er mange tiltak du kan gjøre for å øke sikkerheten til sjøs, blant annet sørge for redningsvest til alle, installere røykvarsler og brannslukningsapparat, og passe på at gasstilførsel stenges etter bruk, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring, i pressemeldingen.

Motor og drivstoff

Bensingass er tyngre enn luft og vil kunne samles i bunnen av båten under drivstoffylling, vedlikehold eller ved en lekkasje. Sørg for effektiv ventilasjon i motorrommet og husk alltid å lufte ut motorrommet før du starter motoren.

- Hold det ryddig og rent. Pass på at slangeklemmer sitter godt fast og at det ikke er sprekkdannelser i slangene, sier Stigum Olsen.

Elektrisk anlegg

Alle kurser skal ha sikringer og det må kun brukes ledninger som er godkjent for bruk i båt. Koblingspunkter og tavler skal være installert der det er god lufting og tilrettelagt for ettersyn.

- Overlat installasjon og reparasjoner til fagfolk, understreker han.

Kokeutstyr

Alle kokeplasser må være forsvarlig skjermet med for eksempel metallplater både under, på siden og over flammen. Propanbeholder skal være plassert i en kasse på dekk eller i et gasstett rom med drenering over bord. Det skal også være god ventilasjon der propanbrenneren er plassert. Rør, koblinger, slanger og gjennomføringer må kontrolleres jevnlig for lekkasjer. Propangass er tyngre enn luft og vil som bensingass kunne samles i bunnen av båten.

Brannvernregler om bord:

1. Monter røykvarsler og evt. gassalarm i båten.

2. Søl ikke med bensin eller olje.

3. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.

4. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

5. Husk minst ett 6-kilos brannslokkeapparat lett tilgjengelig. Større båter med kabin bør ha brannslokkingsutstyr som kan nås både innen- og utenfra.

6. Luft ut motorrommet før du starter motoren.

7. Oppdager du bensin-, gass- eller oljelekkasje – stopp motoren.

8. Skal du fylle drivstoff eller olje – stopp motoren og slokk all åpen flamme.

9. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten ved brann.

10. Steng tilførselen for bensin, gass og olje når turen er avsluttet.

Kilde: Tryg og Norsk Brannvernforening