DOMMER: Hva gjør vi feil, spør kursleder til dommerkurs.

– Hva gjør vi feil, spør dommerkursholder

Espen Kuhle har invitert til dommerkurs, men har ingen påmeldte deltagere. Nå vil han ha innspill for å løse problemet.

Publisert Sist oppdatert
DOMMER: Espen Kuhle intervjuet av SEILmagasinet i forbindelse med Skagen Race.

– Hvordan skal vi nå frem til potensielle nye kandidater for arrangør og dommerutdanning, spør dommer Espen Kuhle i Bærum Seilforening. Invitasjon er send tut, men responsen er uteblitt.

Null påmeldinger

Nye Viken (tidligere Oslo og Akershus) seilkrets inviterte tidligere i år til kurs for nye regattaarrangører og dommere fordelt på to separate kurs.

– Resultatet var nedslående med null påmeldte deltagere. Informasjonen ble sendt ut til alle kretsens medlemsklubber ved siden av annonsering via Facebook og Instagram. Vi kunne se at det var stor interesse basert på besøk og delinger av dette, men som sagt ingen meldte seg på, forteller Kuhle.

Banedømming

– Mangel på respons er veldig nedslående spesielt med tanke på nyrekruttering til disse viktige funksjonærjobbene. Det blir stadig større etterspørsel etter kompetente funksjonærer til å arrangere regattaer og behovet for kompetente dommere øker også spesielt med de nye seilingsformatene som vokser frem, forteller dommeren.

Ligaseiling og jolleseiling krever dommere på vanner.

– I dag så har vi i vår krets en minkende gruppe med forbundsdommere som fortsatt er aktive og får vi ikke utdannet flere dommere på både vanlig dommernivå og forbundsdommere så blir det vanskelig å få nok dommere til alle de regattaer som arrangeres rundt om. Så langt jeg vet så er ikke bedre stilt i andre seilkretser og vi sliter alle med de samme problemene. Poenget er at skal arrangørklubbene klare å arrangere regattaer som oppfyller de kvalitative krav som seilerne per i dag stiller til et arrangement så må vi ha nok kvalifisert personell til dette, mener Kuhle, og spør: Hva skal vi gjøre for å nå frem til de som kunne være potensielle arrangørfunkjonærer og dommere i fremtiden?

Utviklet nye kurs

NSF ved arrangør og dommer utvalget har nedlagt et stort stykke arbeide med å utvikle en utdannelsesplattform som har grunnopplæringen i form av E-læring (for å møte dagens behov for denne type læring) koblet sammen med et kursopplegg som bruker en mer praktisk tilnærming til det som skal læres enn vi gjorde tidligere. Dette for å imøtekomme tidligere innspill på hvordan å fornye utdannelsen.

– Per i dag så er kurset lagt opp til 16 timer med undervisning i tillegg til den tiden som brukes på e-læringskurset. Dette er nok et tema som vil bli vurdert for den videre utviklingen av kurset om det virkelig er behov for 16 timer, sier Kuhle.

Rik blir man ikke av å være dommer.

– Dommere blir kun honorert ved Norges Cuper, Ligaseiling og Norgesmesterskap. Beløpene vi snakker om er langt lavere enn det som trenere får betalt av klubbene og er også avhengig av hvilken dommerkompetanse som den enkelte dommer har. Vi gjør ikke dette for vinningens skyld. Med antall timer brukt på regattaen fra morgenoppmøte til protester er ferdigbehandlet på kvelden, blir timegodtgjørelsen bli svært lav, forteller dommeren.

Hva gjør vi feil?

Det er en uke til klubbkonferansen som bør være et godt forum å diskutere dommeres situasjon. Noe gjør vi feil, men hva, spør Kuhle.

– Vi vil gjerne ha innspill, og gjerne opp med din klubbs representanter som skal til klubbkonferansen slik at vi kan få vite hva dere mener er det som skal til for å kunne snu denne negative trenden, oppfordrer dommeren.