Hva skjer i World Sailing?

Med tre måneder til valgene i november følger mange utviklingen i det internasjonale seilforbundet med stor interesse.

Publisert

Seilmagasinet har fulgt forbundet i måneder og avslørt en rekke forhold der det sittende styret kommer mindre heldig ut.

Blant annet har forhold avdekket av Seilmagasinet ført til den tredje klagen på presidenten, Kim Andersen til forbundets etikk kommisjon i løpet av hans styreperiode. Denne dreier seg om manglende rapportering til styret av oppdrag tildelt ekstern tilbyder og presidentens unnlatelse av å erklære en mulig interessekonflikt knyttet til denne tilbyder. Til denne saken har kommisjonens midlertidige leder, Dieter Neupert nominert en jurist fra CAS, idrettens fremste voldgiftsdomstol i Genéve til å lede undersøkelsene som man håper vil føre til at saken blir avgjort før valgene i november.

I sak nummer to mot Andersen, om misbruk av underskriftene til visepresidentene Gary Jobson og Scott Perry i et brev til videobloggeren Tom Ehman, er denne ferdigbehandlet, partene er kjent med resultatet og har to uker på seg til å godkjenne eller anke en eventuell dom før den blir offentliggjort. I en tredje saken, der presidenten var innklaget for forhold knyttet til avstemningen om OL klassene ved årsmøtet i 2018 ble det ikke avsagt noen negativ dom.

CEO med politisk utspill

Den nye generalsekretæren, eller CEO som er hans offisielle tittel i dag, David Graham tiltrådte sin stilling 13. juli. Han har i sitt første medlemsbrev tatt til orde for at medlemmene respekterer vedtaket fra årsmøtet i Sarasota i 2018 om valget av olympiske klasser til Paris 2024. Her ble som vi vet 470 klassene for damer og herrer redusert til én blandet klasse, RS:X brettet erstatte med et foilende brett, Finnjollen tatt ut og en ny klasse for mixed offshore shorthanded seiling lansert. Nå mener mange at man i ly av at det i beste fall vil være tre år mellom OL i Tokyo og i Paris, og med den økonomiske krisen verden er inne i, at det vil være riktig å opprettholde klassene som ble valgt til 2020, eventuelt med mixed offshore som en demonstrasjonsidrett. IOC visepresident NG Ser Miang som også sitter i World Sailings etikk kommisjon og er høyt respektert i World Sailing, har også uttalt at det er feil å ta inn en ny klasse i OL programmet uten at den allerede er vel etablert i seilermiljøet, noe man ikke kan si om mixed offshore. Grahams utspill har skapt reaksjoner og mye tyder på at det kommende styret tidlig vil få en delikat sak på bordet.

Fire presidentkandidater?

Kim Andersen DEN
Kim Andersen DEN

Visepresident Scott Perry har fremdeles ikke kommet til en løsning med eierne av kontorene i London etter at det ble kjent at forsøket på å fremleie lokalene mislyktes for over en måned siden. Perry nevnes nå som en mulig presidentkandidat etter at flere har tilkjennegitt at de ønsker å støtte ham som en fjerde kandidat sammen med Gerardo Seeliger, Quanlai Li og den sittende Kim Andersen. Perry er vel ansett til tross for belastningen ved å ha sittet i et styre som har skakkjørt forbundets økonomi, men det faktum at han ikke har adgang til USA gjør ham trolig uaktuell til å lede et forbund mot OL i Los Angeles i 2028. Hans hovedinteresse synes å være ønsket om å erstatte Kim Andersen og det er grunn til å anta at han og Seeliger vi samarbeide når det kommer til stykket. Quanlai Li har gjort relativt lite av seg i de åtte årene han har sittet i World Sailings styre og selv om det antydes at han vil kunne dra med seg store kinesiske sponsorer, skal det mye til at en kineser vil få stemmene til de europeiske delegatene. Valget vil derfor trolig stå mellom Gerardo Seeliger og Kim Andersen.

Quanlai Li CHN
Quanlai Li CHN
Gerardo Seeliger ESP
Gerardo Seeliger ESP

Strenge regler

I de omfattende reglene for valget, som nå er offentliggjort, skal kandidatene ha minst fem nominasjoner bak seg for å kunne presenteres, og senest 6. september. Når valgkomiteen har godkjent de enkelte kandidater, skal deres valgprogram legges ut på World Sailings webside. I tillegg til president, skal i alt syv visepresidenter velges.

Mange mulige visepresidenter, men bare to har vist kortene

Luca Devoti
Luca Devoti
Riccardo Simoneschi ITA
Riccardo Simoneschi ITA

Per i dag har bare to erklært sitt kandidatur offentlig, italienerne Riccado Simonsechi og Luca Devoti. Om det er plass til to fra samme nasjon i styret er tvilsomt, men begge er populære og godt kvalifiserte. Begge er topp seilere og har god forankring i seilsportens organer. Av andre aktuelle kandidater nevnes Tomasz Chamera POL, Sara Kenney AUS, Bill Canfield BVI, Ross Robson RSA, Malav Shroff IND, Gustavo Coll URU, Cory Sertl USA samt Nadine Stegenwalner GER og Jan Dawson NZL, fra det sittende styret og muligens også en norsk kandidat.