REGATTA: Seilbåter fyller havna i Son under Hollenderseilasen.

Håp for Hollenderseilas i Son

Medhold i innstillingen om ikke å forlenge avtale med seilforeningen, men havnestyret ønsker Hollenderseilas velkommen.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Vestby Kommune oppdaget at det ikke var Soon Seilforening, men en kommersiell aktør som står som ansvarlig arrangør, ønsker Rådmannen i Vestby Kommune, Sjur Authen, ikke lenger å subsidiere arrangementet med billig havneleie.

– I 2022 fikk havna betalt for 70 plasser under seilasen, mens arrangementet fikk disponere 130 plasser. Det er en klokkeklar subsidiering i forhold til normal gjestehavnleie. I tillegg får deltagerbåter fortøyd i andre anlegg enn kommunens fritt disponere havnas serviceanlegg. Dette er også en subsidiering, sier Authen.

Les mer i Vestby Avis

Bekymret over situasjonen

Vestby Næringsforum skriver på sine nettsider at de er bekymret over situasjonen og håper kommunen kommer til enighet med arrangøren.

– Det kom overraskende på Vestby Næringsforum at Hollenderseilasen er i ferd med å glippe. For næringslivet i Son gir sommersesongen en vesentlig inntjening for å få hjulene til å gå rundt som helårsbedrift. Seilasen er et av arrangementene som gir god forutsigbarhet for inntjening, og er dermed svært viktig for lokale aktører, skriver de.

Lars Wilhelmsen i Sports-Partner AS mener også at næringslivet tjener på seilasen.

– 130 båter med et mannskap på fem-seks personer hver betyr en del for næringslivet. Jeg synes det er synd at kommunen ikke ser verdien av dette, sier Wilhelmsen.

Rådmannen skriver i sakspapirene at havnas økonomi isolert sett taper på Hollenderseilasen. I flere år på rad har helgene før og etter seilasen vært med fullt belegg i havna, og det grunn til å tro at det samme hadde vært tilfelle også under seilashelgen.

– Om næringslivet i Son tjener på Hollenderen eller ikke kan verken Sports-Partner AS eller rådmannen fastslå med sikkerhet. Mitt poeng er at havna er full uansett på den tiden av året, men under Hollenderen er de fleste båtene ute og seiler under normale åpningstider, sier Authen.

HOLLENDERSEILASEN: «Popcorn» på vei mot Hollenderbåen.

Saksutskrift

Vedtak i Havneutvalget

Havneutvalget hadde 25. oktober saken til behandling.

Repr. Christian Aschjem (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:. Det er et ønske fra utvalget side at administrasjonen går i dialog med arrangør for å se om partene kan enes om fortsatt Hollenderseilas i Son havn.

Rådmannens innstilling med repr. Christian Aschjems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Havneutvalgets vedtak 25.10.2022:

Avtalen med Soon Seilforening om Hollenderseilasen videreføres ikke i 2023. Det er et ønske fra utvalget side at administrasjonen går i dialog med arrangør for å se om partene kan enes om fortsatt Hollenderseilas i Son havn.

- Dette er 100% som forventet, sier Lars wilhelmsen, og jeg vil invitere rådmannen til en prat…Endelig beslutning om flytting eller ikke må tas før 1. desember. Dermed er det god håp om at også i 2023 vil Hollenderseilasen bli arrangert i Son. Allerede mandag 31 oktober kommer saken opp i kommunestyret og da er det ventet at man vil vedta å gå i forhandlinger med Sportspartner og Wilhelmsen.