Søk i arkivet

Øyvind Stene, NSSR.
Øyvind Stene, NSSR.

To skøyter ut av drift

Skøytestasjonene Egersund i Rogaland og Skjervøy i Troms vil bli hardest berørt av innsparingene i Redningsselskapet som følge av Regjeringens forslag til statsbudsjett.  

NEDSKJÆRING: Det blir færrre skøyter på sjøen i vinter. Foto: NSSR.

Redningsselskapets styre har vedtatt at det må spares minst 30 millioner kroner på neste års driftsbudsjett etter at Fiskeri- og kystdepartementet bevilget 30 millioner kroner mindre til driften neste år enn organisasjonen ba om, samtidig som kompensasjonen fra Norsk Tipping ble redusert.

Som et første innsparingstiltak er det gjort en forflytting av RS ”Stormbull” fra Oscarsborg i Oslofjorden til Bodø. Dette medfører svekket beredskap i indre Oslofjord i vinter. Om det blir mulig å styrke beredskapen i Lofoten under Lofotfisket, slik det har vært gjort tidligere, er også usikkert.

I styrets vedtak var det en forutsetning at ikke mer enn to av de 42 redningsskøytene skulle rammes direkte av innsparingstiltakene. Derfor er det gitt beskjed til midlertidig ansatte på land, på distriktskontorene og hovedkontoret på Høvik, om at kontraktene ikke forlenges.

 Ingen ansatte på redningsskøytene skal sies opp, men mannskapene på de to redningsskøytene som rammes, totalt 14 ansatte, blir disponert til andre skøyter i 2012.  Redningsselskapet har som mål at vi skal få alle skøytene i drift igjen, helst i 2013, og da ønsker vi ikke å gi slipp på den verdifulle kompetansen de ansatte sitter inne med.

– Vi har vurdert nøye hvor innsparingene blir størst og det vil ramme minst og har drøftet kuttene både med hovedredningssentralene og også informert andre berørte parter. Vi er klar over at beredskapen blir svekket, det er dessverre ikke til å unngå, sier Øyvind Stene, generalsekretæren i Redningsselskapet  (NSSR).

 Sentralstyret i Redningsselskapet kommer 5. desember til å ta endelig stilling til forslagene til kutt i redningsskøytenes beredskap. Da sluttbehandles Redningsselskapets budsjett for 2012.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om seiling helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Axel Nissen-Lie.

Gå til toppen