GRUNNSTØTING: De siste årene har Rednings­selskapet på landsbasis hatt en tydelig økning i antall båter som går på grunn.

Over ti tusen oppdrag

Redningsselskapet utførte 10 412 oppdrag i 2023 og seilte en distanse tilsvarende syv ganger jorden rundt. Høye tall til tross representerer dette en liten nedgang fra 2022.

Redningsselskapet har hatt en liten nedgang i antall oppdrag i 2023 sammenlignet med 2022. I en pressemelding i dag går det frem at skøytene utførte i 6160 ordinære assistanseoppdrag hvorav 835 var søk- og redningsoppdrag utført under HRS ledelse i fjor. Flesteparten av oppdragene utover søk- og redningsoppdrag var assistanser av fartøy, fremdriftshavarier og grunnstøtinger. 

De siste årene har Rednings-selskapet på landsbasis hatt en tydelig økning i antall båter som går på grunn, denne trenden gjenspeiler seg i enkelte av landets fylker, deriblant i Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark og Nordland, mens det totalt på landsbasis har vært en nedgang i antall grunnstøtinger fra 315 oppdrag i fjor mot 320 i 2022.

Også antallet brannrelaterte oppdrag har gått ned fra 74 oppdrag på landsbasis i 2023 mot 83 i 2022. 

– Det har vært et år med relativt varierende vær, høye energipriser og i perioder har vi sett mindre trafikk i fritidsflåten. Det gjenspeiles i oppdragsstatistikken. Men vi har likevel hatt flere svært alvorlige hendelser og redningsaksjoner på sjøen, sier Tom Haakenstad, beredskapssjef i Redningsselskapet. 

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne, og i 2023 har Redningsselskapets mannskap og redningsskøyter reddet hele 27 liv fra drukning. Dette er en vesentlig økning i antall liv reddet sett i forhold til i fjor da 22 personer ble reddet.