Søk i arkivet

Volvo Ocean Race til Oslo – og en norsk båt:– Vil gi mange muligheter til seiler-Norge

Oslo som stop over-havn og en norsk båt i Volvo Ocean Race vil gi mange muligheter for seiler-Norge. – Det er derfor Norges Seilforbund har engasjert seg i dette, sier Vibecke Schøyen i NSF.

Om noen uker vil det bli avgjort om Oslo vil bli stop over-havn i Volvo Ocean Race 2011/12. Norges hovedstad har søkt, og søknaden er så god at Oslo står igjen som eneste skandinaviske havn-alternativ som vil kunne få besøk av de 8–10 båtene som ventelig stiller til start.

1. MAI DEADLINE. Samtidig arbeides det med å få finansiert en norsk deltagerbåt, og for å få et slikt prosjekt i havn, mener Espen Guttormsen i Norges Seilforbund at de bør ha klare positive signaler om at det kan gå veien i løpet av midten/slutten av mars.

– Vi har satt 1. mai som aller siste frist for en norsk båt. Har vi fått i stand et prosjekt innen den datoen, vil vi ha to måneder lenger tid på oss enn hva Knut Frostad hadde i sitt djuice-prosjekt.

HVORFOR VOLVO OCEAN RACE? At Norges Seilforbund har engasjert seg så kraftig i et Volvo Ocean Race-prosjekt har forundret mange i seiler-Norge, og det er ikke manglet på teorier og meninger om hvorfor NSF har gjort dette.

SEILmagasinet har spurt utviklingskonsulent Vibecke Schøyen i Norges Seilforbund om NSFs engasjement, og et naturlig spørsmål er hva målet med dette er – både med tanke på at Oslo har søkt om å få bli stop over-havn og arbeidet med å få med en norsk båt?

Grunnen til at vi tok utfordringen om å søke om å får Volvo Ocean Race til Oslo, var for å synliggjøre seilsporten og få seiling på kartet. Et slikt arrangement vil gi mange muligheter for seiler-Norge. Vi vil i  perioden frem til arrangementet få sterkere fokus på idretten, og mulighetene for skape et tettere bånd til media blir enklere. Det vil også definitivt skape en vesentlig større interesse for  NSF i sponsormarkedet, noe som betyr inntekter til NSF. Vi tror også en slik synlighet vil gi økt rekruttering til sporten, da det skjer noe som vil engasjere folk som ikke har relasjoner til seilsporten, sier Vibecke Schøyen.

HAVN FØR BÅT. Og om rekkefølgen, sier hun:

– En deltagerbåt har kommet i kjølvannet av søknaden om havn. VOR ga sterkt uttrykk for at de havner som søkte, ville styrke sin søknad vesentlig ved å ha en deltagende båt. Vi så dessuten at en norsk båt også ville passe godt inn i vår NORsteam-satsing, og vi fikk et tilbud fra et konsulentselskap som ønsket å jobbe med dette prosjektet etter «no cure no pay»-prinsippet. De har sammen med flere samarbeidspartnere lagt ned utallige timer for å få til en norsk båt, og de er fortsatt i full gang med denne prosessen.  I ettertid har det også kommet inn en ny part som jobber parallelt med å få til en båt, men i et annet segment.

– Hva er motivet for dette litt spesielle engasjementet som går litt utenfor hva NSF vanligvis driver med?

– Motivet er å skape inntekter til NSF, og synliggjøre sporten slik at vi sikrer en god rekruttering. NSF må prøve nye kanaler og arenaer som styrker interessen for sporten og øker inntektene slik at vi får et solid forbund.

– Hvis dere lykkes med prosjektet, hvilke oppside vil dette ha for seilnasjonen Norge, den jevne seiler og for NSF spesielt. Hva vil dette prosjektet i praksis tilføre?

– Som nevnt tidligere vil det øke NSFs sponsorverdi, no som igjen er lik inntekter. NSF vil også sitte igjen med en økonomisk gevinst av selve arrangementet i Oslo, og en cut hvis vi får til et båtprosjekt. Dette vil så klart komme NSFs medlemmer til gode, sier Schøyen.

 Hun sier også at NSF et VOR-engasjement vil resultere i en naturlig økning i rekrutteringen, noe som igjen vil styrke sporten.

– Et forbund med solid økonomi  vil gi oss det ønskede spillerommet til å forme en solid satsning på både bredde og topp.

– Hvis dere mislykkes, hva vil da være brukt av tid, penger og krefter på det?

– Jeg har brukt mye til på søknadsprosessen de siste månedene. Det er en tung og krevende prosess for å fylle alle de kravene VOR stiller. Mine oppgaver i NSF har likevel hatt førsteprioritet, og jeg kan berolige alle skeptikerne som tror at NSF har bruk all tid og alle ressurser den siste tiden på VOR, om at dette ikke stemmer. Derimot har min familie mer eller mindre ikke sett meg de siste månedene, og jeg må få rose dem for deres positive innstilling. Når det gjelder midler som er lagt inn i prosjektet, innvilget styret kr 100 000 i september, og det vil ikke bli innvilget midler fra NSF utover dette, sier Vibecke Schøyen.

– Det har vært en imponerende dugnadsånd i prosjektet, og uten den innsatsen som Steff Herbern, Headvisor og Vogt & Wiik har lagt i prosjektet, hadde vi ikke kommet dit vi er i dag, slutter hun.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om seiling helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Axel Nissen-Lie.

Gå til toppen