NØDNETT: Det nasjonale nødnettet er et digitalt sambandsysetem for politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar.

Planlegger nytt nødnett

Det nasjonale nødnettet kom på plass i 2015, etter 20 års arbeid. Men det er allerede i ferd med å bli utdatert

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår derfor å sette av 70 millioner kroner i budsjettet for 2024 til et forprosjekt for ny nød- og beredskapskommunikasjon, samt tiltak for å sikre god drift av dagens nett i overgangsfasen.

Kontrakten om dagens nødnett må forlenges utover 2026 til nytt nett er på plass.

I pakken ligger det også andre tiltak, inkludert et tilskudd på 15 millioner kroner for å skjerme frivillige organisasjoner i redningstjenestene fra kostnader ved bruk av nødnettet. 

– De frivillige er en bærebjelke i den lokale redningsberedskapen og står i en spesiell stilling. Vi foreslår derfor at de skal slippe kostnadene som følger med avviklingen av kobbernettet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).