SEILE: Etter mange år med tidsødende arbeid om området Myren, håper fra venstre Eivind Bakke, Bjørn Strand Jacobsen og Erik Kristiansen å få tid til å konsentere seg om seiling i 2017.
SEILE: Etter mange år med tidsødende arbeid om området Myren, håper fra venstre Eivind Bakke, Bjørn Strand Jacobsen og Erik Kristiansen å få tid til å konsentere seg om seiling i 2017.

Ønsket er å kunne ha fokus på seiling

Rekruttering både av tur- og regattaseilere, det er hva Bundefjorden Seilforening ønsker for 2017. Og endelig å få ro rundt anlegget på Myren.

Publisert Sist oppdatert

Helt siden 2008 har Bundefjorden Seilforeninger vært i prosess med Oslo kommune og naboer om tilholdsstedet sitt på Myren på Malmøya. Myren er et friluftsområde hvor seilforeningen har lov til å være, men striden har først og fremst stått rundt boder og stativ til å oppbevare joller, seil og utstyr i på området.

Det har vært en årelang runddans med gamle, litt uklare avtaler, naboer som har klaget, ulike instanser i kommunen, bestemmelser, søknader og tillatelser. Nå er det meste på plass og til høsten håper foreningen å kunne sette opp de planlagte bodene og stativene i utkanten av friområdet Myren.

– Vi har fått tilsagn om 543 000 kroner av tippemidler og imponerende nok har medlemmer i foreningen forpliktet seg til minst 1300 dugnadstimer, sier tidligere leder i foreningen, Erik Kristiansen, som har frontet denne saken på vegne av seilerne i Bundefjorden.

– Det har vært en lang og tung prosess, sier han.

– Nå håper vi virkelig at vi skal få ro rundt denne saken, slik at vi kan konsentrere oss om det vi egentlig skal gjøre, nemlig å seile, sier foreningens nåværende leder, Bjørn Strand Jacobsen.

Det er ikke vanskelig å tolke ham dit hen at dette er noe han ønsker av hele sitt Bundefjorden Seilforening-hjerte.

Rekruttering av tur- og regattaseilere

Foreningens primære ønske er dog å øke rekrutteringen av seilere, og dette ønsket er så uttalt at det er tallfestet.

– Vi har som mål å engasjere 50 nye turseilere og å få til en netto økning av gruppen av jolleseilere på 10–15 seilere i år, sier Eivind Bakke i foreningens styre.

Sitter man i foreningens nybygde klubbhus kan man se rett inn mot Paddehavet der Padda båtforening huser flere hundre seilbåter i havnen der. Innover i Bundefjorden er det ytterligere konsentrasjoner av båter.

– Det er utrolig mange voksne turseilere som seiler rundt og som vil ha godt av å komme inn i et miljø med kompetanse, nettverksbygging, tips og råd. Her vil de kunne få påfyll av kunnskap om navigasjon og sjømannskap, om båthold, teknikk og teknologi. De vil få turforslag og inspirasjon, sier Bjørn Strand Jacobsen.

Han mener det ligger et vanvittig stort potensiale i alle turseilbåtene som ligger i havnene rundt om i fjorden.

Populære onsdagsregattaer

Bundefjorden Seilforenings onsdagsregatta er blitt et begrep i Indre Oslofjord, og det er en av landets største midtukeregattaer for storbåtseilere.

– Den skal vi fortsette med, men vi vil også forsøke å få til et tilbud til turseilerne som ikke er så alvorlig og intens som seilingen på pølsebaner er.

Han håper å få til et opplegg der turseilerne kan få mestrinsgfølelse og mer kompetanse, slik at de og familien deres skal få økt glede og trygghet når de er ute på tur.

Det er et nyttårsønske foreningen har.

Kritisk masse er viktig

Når det kommer til jolleseiling, har Bundefjorden Seilforening først og fremst satset på enmannsjolleseiling; Optimist og Laser.

– Vi har vært inne i et generasjonsskifte innen jolleseilingen, og vi håper å kunne rekruttere flere nye seilere i år. Det er viktig at vi klarer å holde på en kritisk masse, for dersom den tynnes ut, blir miljøet en dag så lite at det ikke blir interessant og attraktivt å være her, sier Eivind Bakke.

– Vi vurderer å anskaffe et par Lasere som foreningen skal eie, slik at det ikke skal bli så kostbart å prøve seg i Laser når man har vokst ut av Optimistjollen, sier Strand Jacobsen.

For noen år siden fikk foreningen midler til å anskaffe en Express, og det har vært en suksess der unge seilere har fått tildelt bruksrett til båten. På den måten har de fått forsøkt seg på seiling med større båter på det Strand Jacobsen kaller en virkelig god måte.

Forsøker igjen i seilsportsligaen

Deltagelsen i seilsportsligaen ble ingen stor suksess for Bundefjorden Seilforening i 2016. De hadde vanskeligheter med å stille lag i flere av rundene og ble slått ut av 2. divisjon. Nå skal de forsøke å kvalifisere seg igjen.

– Vi ønsker å få til en gruppe seilere som forplikter seg til å delta på vegne av seilforeningen, og vi har som et uttalt mål å stille til kvalifiseringen til våren for å forsøke å komme inn igjen i 2. divisjon, sier Bakke.

Bjørn Strand Jacobsen legger til at det har vært utfordrende å inkorporere seilsportsligaen i foreningen og blant medlemmene. De fleste seilerne har egne båter og opplegg; seilsportsligaen er kommet i tillegg – og tid er en knapphetsressurs i Bundefjorden slik den er det mange andre steder.

De har rett og slett manglet seilere som har kunnet og ville ta turen til ligarundene rundt om i landet.

– Vi ønsker at seilsportsligaen skal være en foreningsgreie – at vi skal få til en stabil gruppe seilere som har lyst til å seile og konkurrere om å få representere foreningen. Det er ikke noe poeng i å delta dersom det kun er et fast lag som deltar i runde etter runde, sier han.

SEILFORENINGENES NYTTÅRSØNSKER

SEILmagasinet har spurt alle seilforeningene som har kollektivt abonnement på SEILmagasinet, hva de ønsker seg for året 2017, men også hva som er mål og utfordringer for dem i det nye året.

Les om disse foreningenes ønsker:

Tønsberg Seilforening

Oslo Seilforening

Askøy Seilforening

Bodø Seilforening

Ran Seilforening

Nesodden Seilforening

Molde Seilforening

Asker Seilforening

Fredrikstad Seilforening

Bærum Seilforening