Ukens trimmetips – tips nummer 3

SAGG: Det underlige ordet sagg er et uttrykk for hvor stor bue det er i forstaget til en seilbåt. Mye eller lite sagg har betydning for formen i seilet.

Spenning må du ha i forstaget

Bruk akterstaget til å regulere spenningen i forstaget. Det påvirker profilen i forseilet. Dermed kan du tilpasse seilet etter forskjellige vind- og bølgeforhold. Her er noen tips, hentet fra boka «Seil og Rigg».

Publisert Sist oppdatert

Akterstaget er en viktig nøkkel til seiltrim. For å tilpasse seilene til skiftende vindstyrker er det store gevinster å hente. Akterstaget påvirker mastebøy og forstagspenning samtidig. Her skal vi konsentrere oss om forstagspenningen, som altså påvirker det man kaller «saggen» – det vil si hvor mye staget buer i forhold til den rette linjen mellom festepunktene oppe og nede.

SLAKT AKTERSTAG: Er akterstaget slakt på en rigg som dette, blir spenningen i forstaget mindre og saggen større.

Et stramt forstag reduserer sagg og trekker dermed forlikskurven ut av forseilet. Forseilet blir flatere i inngangen, og det krever en mer presis styring og trimming hvis man vil unngå at seilet staller. Hele seilet blir flatere, og akterliket åpner mer. Du får med andre ord et forseil som er mer følsomt, og som produserer mindre kraft. Til gjengjeld kan du seile høyere mot vinden, og seilet vil produsere mindre sidekrefter.

Det er bra når det blåser så mye at seilene produserer mer kraft enn båtens stabilitet kan klare – det vil si når båten krenger mer enn hva godt er. Stram altså akterstaget hardt i hard vind!

Hvis du ikke holder farten oppe, kan du heller ikke utvikle god høyde.

Les mer: «Seil og Rigg»

Seil og Rigg

Ukens seilertips kommer fra «Seil og Rigg – håndbok i trim». Les mer om boka.

STRAMT FORSTAG: Er akterstaget stramt, strammes også forstaget og saggen reduseres. Det gir et forseil med flatere inngang.