PRAKSIS: Hvordan man skal opptre med redningsvest og redningsflåte er en del av World Sailings sikkerhetskurs.

Sikkerhet kommer først

– Det første du bør ta om bord når du anskaffer båt, er sikkerhet. Den erfarne seileren Simen Løvgren er ikke i tvil om det.

Publisert Sist oppdatert
NYTT KURS: Simen Løvgren har gjennomgått World Sailings sikkerhetskurs og presenterer et oppgradert kurs i samarbeid med Redningsselskapet.

– Men slik er det jo dessverre ikke i praksis. I praksis har man fokus på mye annet som blir prioritert først, sier Simen Løvgren, som er en av Norges mest erfarne havseilere og som har kjent på hvilke krefter og utfordringer hav, sjø og vind har å by på.

Snarere erdet som har med sikkerhet å gjøre gjerne blitt sett på som ekstrautgifter av mange, og en bekreftelse på at sikkerhet ikke stod i høysetet hos seilere flest, fikk man da man for drøyt ti år siden fikk et påbud om et obligatorisk sikkerhetskurs som måtte tas dersom man skulle delta i havseilaser på havet. At et slik kurs måtte gjennomføres av deltagerne i Watski Skagerrak TwoStar, ble sett på som en stor trussel for deltagelsen i regattaen. 

Og slik ble det vel til dels også. 

Akseptert og retningsgivende

Senere er dette sikkerhetskurset blitt både anerkjent og akseptert. Det har også nådd langt utenfor regattaseilernes rekker.

– Dette er et kurs som i like stor grad – og vel så det – angår turseilerne, sier Simen Løvgren.

Kurset det er snakk om, går under navnet ISAFs sikkerhetskurs. Nå heter det «World Sailing Sikkerhetskurs» – rett og slett fordi det internasjonale seilforbundet for noen år siden skiftet navnt fra ISAF (International Sailing Federation) til World Sailing.

Kurset har eksistert i ulike former og har hatt ulike arrangører. Det består av en teoretisk og en praktisk del. Deltagerne får blant annet forsøke seg i redningsflåte og de får prøve ulikt sikkerhetsutstyr i praksis.

– Noen av kursene har vært bra, andre har ikke vært fullt så relevante for oss seilere, sier Simen Løvgren, som har gått igjennom hele pensumet i sikkerhetskurset og oppdatert det med henblikk på seilere og det sikkerhetsutstyret som brukes i dag.

Nytt, oppdatert kurs

Resultatet av Simens arbeid er blitt et nytt, oppdatert sikkerhetskurs. Han har lagd kurset på oppdrag fra Redningsselskapet, og nå bifalles det også av Norges Seilforbund. De to første kursene finner sted 6. og 7. april og deretter 4. og 5. mai. De vil foregå ved Redningsselskapets kurs- og konferansesenter Noatun i Horten, der deltagerne også kan bo mens de tar kurset.

Kurset er bygd på et sett regler som heter «The World Sailing Offshore Special Regulations 2018/19».

– Det høres kanskje skremmende ut, men kurset vårt er sammensatt og tilpasset norske forhold. Tradisjonelt har det vært regattaseilere som har tatt sikkerhetskurset, men jeg vil si at det er vel så relevant for alle familieseilere – gjerne familier. Selv om én i familien er båtvant og komfortabel på sjøen, er det ikke sikkert at ektefelle, barn eller andre familiemedlemmer eller medseilere, føler samme trygghet, sier Simen Løvgren.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

Noe av kursinnholdet er dette: 

 • Oppbevaring og vedlikehold av sikkerhetsutstyr.
 • Skadebegrensning og nødreparasjon.
 • Maritimt vær og værmelding.
 • Seiling i hardt vær.
 • Stormseil.
 • Mann-over-bord. Forebygging, oppdagelse og håndtering.
 • Gi hjelp til andre båter.
 • Søk og redning, organisering og metoder.
 • Nedkjøling, kuldesjokk og drukning.
 • Redningsvester, flåter og evakuering.
 • Brannforebygging og slukking.
 • GMDSS nødradioutstyr.
 • Bruk av pyroteknisk utstyr.

Teori og praksis

Simen Løvgren forteller at kurset består av en dag med teori og en dag med praktisk bruk av ulikt sikkerhetsutstyr. Et gjennomført sikkerhetskurs gir et sertifikat som varer i fem år. Deretter må det friskes opp med et repetisjonskurs som gir nye fem års varighet. 

– Vi har lagt opp kurset slik at andre dag inneholder alt man trenger for å ta repetisjonskurset, slik at man vil kunne få det ved å delta kun på kursets andre dag.

Kursene arrangeres av Redningsselskapet og selskapets egne instruktører vil stå for gjennomføringen av den praktiske delen, mens Simen Løvgren selv vil ta deltagerne igjennom teori-undervisningen.

Mer om kursene finner du på Sjøredningsskolen.

Mye erfaring

– Dette er jo på mange måter et kurs man håper at man aldri får bruk for. Men kommer man ut i en situasjon, er det veldig verdifullt å inneha den kunnskapen kurset gir, sier Simen Løvgren.

Deltagelse i noen av Europas tøffeste regattaer har lært ham å ta sikkerhet alvor, og han er forundret over hvor mange som neglisjerer dette.

– De store ulykkene under Fastnet-regattaen i 1979 og Sydney–Hobart i 1998 har lært oss mye. En av erfaringene derifra er at man ikke skal hoppe ned i en redningsflåte, men klatre opp i den. Det er først når båten virkelig er i ferd med å synke, at man skal gå i redningsflåten som en siste utvei, sier han.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

Før man kommer så langt, viser erfaringen at det tryggeste stedet å oppholde seg, er båten man seiler i. 

– Ulykker og de store havseilasene har gitt oss mye erfaring og bidratt til å utvikle ulikt sikkerhetsutstyr. Jeg har forsøkt å gjennomgå alt dette og servere det i et kurs jeg håper og tror kan være nyttig for alle seilere, sier Simen Løvgren.

Det gjelder både hva slags utstyr man bør ha om bord og hvordan det skal brukes i praksis.

Kurs på Vestlandet

Også Vestlandet har sitt sikkerhetskurs, som skjer i regi av Bergen Båtskole.

– Vi gjennomfører også kursene på godkjent treningssenter,  NOSEFO, med topp kvalifisert personell og nye og moderne treningsfasiliteter her i Bergen. Det er et samarbeid vi har hatt i over rundt 10 år. I fellesskap har vi bygd opp mye god erfaring og kompetanse, sier Thorvald Haarberg i Bergen Båtskole.

 

ERFARING: Simen Løvgren har hentet mye av sin erfaring på havet i store seilaser sammen med Rune Aasberg i Class 40-ene «Solo» og «Solo2».
BEHOV: Å vite hva man skal gjøre i ulike situasjoner når uhellet er ute, er en vesentlig del av grunnopplæringen for alle seilere.