Stortingsvalget 2021

REGISTER: SEILmagasinets lesere ønsker et obligatorisk register for fritidsbåter.
REGISTER: SEILmagasinets lesere ønsker et obligatorisk register for fritidsbåter.

Stor uenighet om fritidsbåtregister

Et obligatorisk oversikt over båter kan løse mange utfordringer, men hvordan dette kan løses er utfordrende.

Publisert

Argumentene for et obligatorisk båtregister er mange. I dag er båter som regel registrert i en mengde registre, men dette er frivillig. Seilbåter med nummer i seilet er registret hos seilforbundet, og båter med VHF-radio har et unikt internasjonalt MMSI-nummer som også er et register drevet av Kystradioen.

Redningsselskapet drifter småbåtregisteret som omfatter alle typer fritidsbåter tross et forvirrende navn. Redningsselskapet har også kjøpt Securemark, som er et tyverisikringssystem.

Båter med høy verdi er ofte registret i Skipsregisteret som er drevet av Sjøfartsdirektoratet.

Det beste vil være å ha ett register drevet med lave kostnader, og ikke bli en melkeku for en eller annen organisasjon.

Båtfolket er possitive

POSSITIVE: De fleste partier vil ha et obligatorisk register, men er ikke enige om dette er en offentlig oppgave eller ikke.
POSSITIVE: De fleste partier vil ha et obligatorisk register, men er ikke enige om dette er en offentlig oppgave eller ikke.

Når vi ved tidligere valg har spurt leserne hva de mener, har det vist seg at flertallet er for et obligatorisk småbåtregister. Etter hvert har også båtorganisasjonene kommet på banen. Senest i januar i år gikk generalsekretær Hvite Smith ut med at KNBF ønsker snarest et obligatorisk småbåtregister, og med ønske om hvem som bør drifte dette.

– Et båtregister er viktig for både eiere og brukere av fritidsbåter, for båtforeninger, for havne- og bryggeeiere og for lokalsamfunnet. Derfor går KNBF inn for at vi snarest får et obligatorisk båtregister og at dette administreres av Sjøfartsdirektoratet, sa Hvite Smith i KNBF i januar. I 2018 signerte Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.

Unødvendig kostnad

Da vi spurte de politiske partiene til Stortingsvalget 2017 om samme emne hadde verken Høyre, KrF, Rødt eller MDG meninger om dette. Eneste som nå ikke er helt sikker er Rødt, og det er hvem som eventuelt skal drifte et obligatorisk båtregister som partiet er for.

Venstre som er et av to partier som er imot et obligatorisk småbåtregister begrunner at den gamle ble fjernet og var en unødvendig kostnad. Fremskrittspartiet er skeptisk til en slik innføring.

– Et obligatorisk småbåtregister kan fort bety at det kommer en ny ekstra avgift i forbindelse med innføring eller drift av et slikt register, sier Bård Hoksrud (Frp).

SV påpeker at de ønsker at registeret skal bli obligatorisk, og da er det naturlig at det ses i sammenheng med øvrige fartøyregistre.

Politikerens mening

Venstre og Frp er i dag i mot obligatorisk båtregiser, Høyre, Ap, Krf og Mdg ønsker et privatdrevet register drevet av Redningsselskapet, mens Sv og Sp ønsker et offentlig drevet register, drevet av Sjøfartsdirektoratet. Rødt har ingen mening.

ØNSKET: Leserne vil ha et register, og dette styrt av det offentlige. Kun 13,3 % er negative til et slikt register.
ØNSKET: Leserne vil ha et register, og dette styrt av det offentlige. Kun 13,3 % er negative til et slikt register.

Lesernes mening

52 prosent av leserne mener at et båtregister er en offentlig oppgave, mens 26 prosent mener at dette skal løses i privat sektor. Kun 13 prosent er i mot et obligatorisk båtregister, mens 8 prosent ikke har noen mening.