FRYKTER: Brann i båt med litium-ion-batterier er noe brannmannskapet frykter.

Havarikommisjonen roper varsko etter båtbrann

Hos båtutstyrsforhandlere er det stor etterspørsel etter litiumbatterier fra båteiere som vil fornye batteribanken for å bedre kapasiteten. Det krever forsiktighet. Havarikommisjonen roper varsko etter båtbrann.

NRK omtaler den nylig publiserte rapporten fra Havarikommisjonen etter en alvorlig batteribrann i hybridbåten «MS Brim» for halvannet år siden. Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i sjøfartsavdelingen i Havarikommisjonen sier til NRK at et av de viktigste funnene under etterforskningen av brannen er at det ikke finnes effektive brannslukningssystemer ved brann i litium-ion-batterier. Havarikommisjonen har nå bedt Sjøfarts direktoratet om å komme med flere tiltak.

TRYGGERE: Følger man installasjonsveiledningen som vi har utarbeidet, så ender man opp med en tryggere installasjon enn mange eksisterende installasjoner, mener Thomas N. Bjønness i bransjeorganisasjonen Norboat. (FOTO: Norboat).

Godt kjent problemstilling

Bekymringen knyttet til litium-ion er ikke av ny dato hverken for Sjøfartsdirektoratet eller bransjeorganisasjonene. Kommunikasjonsdirektør Dag Ingen Aarhus i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at det er jobbet med retningslinjer for denne type batterisystemer helt siden ulykken i Oslofjorden. Et av de viktigste punktene i rapporten er at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg risikoen ved å sette slike batteriet i en båt.

Årsaken til ulykken i Oslofjorden var at vann lekket fra ventilasjonskanalen til batterirommet.

-At batterier som settes i fartøy må være vanntette er helt innlysende for oss, sier teknisk sjef i rederiet som eier ulykkesbåten, Espen Larsen-Hakkebo, til NRK.

Han legger til; Jeg skulle ønske at det også var innlysende for myndigheter og klasseselskaper.

Foreløpig ingen ISO-standard

Båtmagasinet har tidligere påpekt at det pr i dag så finnes det ikke en ISO-standard for installasjon av litiumbatterier i fritidsbåt. For å bøte på behovet for informasjon i påvente av et regelverk på området, en såkalt «harmonisert standard», har en arbeidsgruppe bestående av Sjøfartsdirektoratet, batteriprodusenten Farco, Norboat, Inventas og Evoy, utarbeidet det som ifølge arbeidsgruppen per dags dato er det beste dokumentet som viser hvordan en litiuminstallasjons bør gjøres. Dette er første versjon av veilederen, men det er grunn til å tro at det vil komme reviderte versjoner før en ISO-standard er på plass.

- I utviklingen av disse retningslinjene har vi blitt veldig klar over at dersom en litium-installasjon gjøres korrekt, så har man i mange tilfeller en tryggere installasjon med litiumbatterier enn med en eksisterende bly/syre-installasjon, har Thomas N. Bjønness i bransjeorganisasjonen Norboat tidligere uttalt til Båtmagasinet.

FRA BLY TIL LITIUM: Mange vil bytte fra eldre batteriteknologi til litium-ion i båt, men pass på, installasjonen krever nøyaktighet. Et bransjeteam har utarbeidet en god veileder. (FOTO: Atle Knutsen).

«Kan gjøre tryggere installasjon»

– Jeg tror er den største risikoen knyttet til litiuminstallasjoner, er kabelnettverket i det eksisterende anlegget ombord. Siden et litiumbatteri har mye lavere indre motstand enn for eksempel et bly/syre-batteri, vil et system som kan gi eller ta imot veldig mange ampere kunne føre til kortslutning, og i verste fall såkalt «thermal runaway» som er en irreversibel varmeutvikling i batteriet. Hvis man følger installasjonsveiledningen som vi har utarbeidet, så ender man opp med en tryggere installasjon enn mange eksisterende installasjoner, mener Bjønness i bransjeorganisasjonen Norboat.