Seilere svarer i undersøkelse

TRYGT: Båteiere mener det er viktig å legge riklig med tung kjetting, og å sjekke værmeldingen
TRYGT: Båteiere mener det er viktig å legge riklig med tung kjetting, og å sjekke værmeldingen

Ankerteknikk betyr mest for å ligge trygt

Over 300 personer har svart på en undersøkelse om ankring. De aller fleste har erfaringer med Bruce, eller Bruce-kopier.

Publisert Sist oppdatert

Moderne ankre som Spade og Rocna gruser tradisjonelle ankre som Bruce, Delta og CQR i ulike tester, men testene spriker. Vi ville finne båtfolks erfaringer med ankeret de bruker for å sette dette i sammenheng med testene.

TYPER: Vi spurte om erfaringer fra Delta, Bruce, CQR, Danforth, Spade, Rocna, Vulcan, Fortress og paraplydregg.
TYPER: Vi spurte om erfaringer fra Delta, Bruce, CQR, Danforth, Spade, Rocna, Vulcan, Fortress og paraplydregg.

Ulike erfaringer

Kort oppsummert, så er finnes det både fornøyde og missfornøyde eiere av de ulike ankertypene.

Rangert etter svar, så var det ikke uventet papaplydreggen som havnet dårligst. Danforth fikk heller ikke mange godt fornøyde eiere. Fortress var noe bedre. Fortress er en lettvektsutgave av Danforth-typen, men begge disse har for få svar til at undersøkelsen gir pålitelig verdi.

Brukerne av CQR har svært sprikende syn på sitt anker. Det er like mange som syns det er svært dårlig, som syns det er svært bra, men flere på dårlig, enn bra.

Bruce, og Bruce-kopi har en tyngde over på det possitive. De fleste syns det er bra, og det er like mange som syns det er svært bra, som OK. Delta kommer bedre ut. De fleste syns det er bra, men det er flere som syns det er svært bra, enn OK.

Både Rocna og Spade utpeker seg med svært fornøyde brukere. Det er færre som har erfaring med disse mer moderne ankerne, men ingen er så klar i sin tale. Vulcan, en ny versjon av Rocna har for få svar til å ha verdi.

Rangeringen av de ulike ankertypene i undersøkelsen passer godt inn med tester som er gjort.

BEST: Spade og Rocna skiller seg ut. De fleste brukerne mener disse er svært bra.
BEST: Spade og Rocna skiller seg ut. De fleste brukerne mener disse er svært bra.
BUNN: Leserne føler seg sikrest på leire og sandbunn. Hva slags bunn det er kommer frem i kartet.
BUNN: Leserne føler seg sikrest på leire og sandbunn. Hva slags bunn det er kommer frem i kartet.

Anker tilpasset bunnforhold

De fleste ligger tryggest på leirebunn, etterfulgt av sand og gjørme. Steinbunn er mest utfordrende. Det er en bunntype det er mer av i Norge, enn i resten av verden.

Vi har sett på sammenhengen mellom ankertyper leserne har erfaring med, mot hvordan ankeret sitter på ulike bunnforhold. Danforth/Fortress er ankere som har sin styrke, og eiere av disse gir også gode skussmål for denne typen bunn. Paraplydreggen har sin styrke på steinbunn, men for liten tillitt på denne typen bunnforhold.

Spade og Rocna får høy tillitt på leire, sand og gjørme. Flere med Spade mener de ligger godt på stein og gress enn eiere med Rocna.

De som ligger svært bra på steinbunn og gress er ikke mange, og det er heller ikke noe klart bilde på hva slags anker disse bruker. Svarende spriker. Men de som ligger OK eller bra, har gjerne ett moderne anker.

Ankringsteknikk

Det finnes kjepphøye båteiere som mener de ligger trykt, uavhengig vind og vær. Med de aller fleste mener man bør sjekke værmeldingen før ankeret droppes. Videre bør man være kjent med bunnforholdene. Nesten alle mener også at man bør legge ut mer kjetting enn tre ganger dybden som har vært en tommelregel. De fleste mener også at man bør kun bruke kjetting, ikke i kombinasjon med tau.

Bare en tredel mener det er viktig med et moderne anker. Det er eierne av Rocna og Spade, som vurderer dette høyt, mens Bruce og CQR mer at mye tung kjetting er det som er viktig for at båten ligger trygt.

SVAI: Å ligge til ankers er enkelt, men mange føler seg utrygge om det blåser opp.
SVAI: Å ligge til ankers er enkelt, men mange føler seg utrygge om det blåser opp.