«Seiling for alle»

Fornøyd Gjensidigestiftelse
Fornøyd Gjensidigestiftelse

Fornøyd Gjensidigestiftelse

Gjensidigestiftelsen synes NSF hadde fått mye ut av pengene. I dag deler stiftelsen ut nye penger.

Publisert Sist oppdatert

Da Norges Seilforbund i høst avla rapport om bruken av de fire mill. kronene de har fått fra Gjensidigestiftelsen, uttrykte stiftelsen stor tilfredshet med hva forbundet hadde fått ut av dem.

Ikke minst var Gjensidigestiftelsen fornøyd med at forbundet hadde fått rundt 50 prosent mer utstyr for pengene enn hva markedsprisene skulle tilsi. Takket være gode avtaler fikk «seiling for alle»-prosjektet båter og utstyr til en verdi av 6,5 millioner kroner i stedet for fire.

GODT FORNØYD. – De var også tilfredse med oppfølgingen, rekrutteringen og den oppmerksomheten «Seiling for alle» har fått i media og seilNorge, forteller Per Christian Bordal og Jon Amtrup, som representerte NSF på evalueringsmøtet der de møtte stiftelsens ni styremedlemmer.

– Det er all grunn til å gi skryt til alle seilforeningene som har mottatt joller og brett for hvordan de har forvaltet gaven, sier NSF-representantene.

Tallenes tale forteller om både aktivitetsøkning og større og bedre tilbud til barn som vil lære å seile.

Også «Seilingens dag», som stiftelsen hadde støttet, fikk skryt og det er allerede bestemt at den vil bli gjentatt i 2016 – uansett om det kommer mer midler eller ikke..

NYE TILDELINGER. Mange foreninger og frivillige organisasjoner har på nytt søkt Gjensidigestiftelsen om støtte for 2016. Søknadsfristen var 15. september, og i dag, 16. desember, vil mange av søkerne få beskjed fra stiftelsen om de er kommet igjennom nåløyet eller ikke.

Norges Seilforbund har søkt om nye midler, men deres søknad vil trolig ikke bli behandlet før utpå nyåret.

– Vi har denne gangen søkt om midler til å forvalte de verdiene vi nå har anskaffet, og det vil si støtte til å utdanne kursledere og trenere som kan gi opplæring i de jollene og brettene som nå er fordelt rundt om i landet, forteller Per Christian Bordal.