Satellitt blir viktig for sikkerheten

VHF-radioen har reddet mange liv på sjøen, men nå kan satellittutstyr komme til å overta rollen. Da har du dekning over alt, og redningen er bare et tastetrykk unna, om det er noe alvorlig.

Publisert

VHFen inngår i båtens sikkerhetsutstyr og er sett på som noe av det viktigste vi har om bord. Foruten langt bedre rekkevidde enn mobiltelefon, så blir også nødkommunikasjon kringkastet, slik at fartøy i nærheten kan følge redningsaksjonen, og bidra om nødvendig.

Tidligere hadde VHFen flere funksjoner om bord. Vi hørte på værvarsel, og lyttet nøye når Tjøme, eller Farsund Radio kom med trafikklister. Med VHFen kunne vi ringe hjem, vel vitende om at alle andre kunne lytte på vår samtale.

Som barn var det stort å komme så langt at vi fikk høre Farsund eller Skagen Radio. Det var også spennende å tyvlytte til samtaler, trass i at det ikke var lov. Noe måtte vi barn gjøre på lange strekk før mobiltelefon og internett.

Alle som har lisens fra Telenor Kystradio har også lytteplikt. Det er lytteplikten som gjør VHFen så bra sikkerhetsmessig. I dag er det kun noen få pliktoppfyllende seilere som utfører sin lytteplikt. Veldig få sjekker også VHF-antennen og koblingen som har en tendens i å korrodere, med kortere rekkevidde som resultat.

Under en fergetur fra Kristiansand til Nederland i april var jeg nysgjerrig på å se hvor lang mobilnettet rakk. Det var først etter 25 nautiske mil at signalet forsvant, og da hadde jeg hatt 5G med høy hastighet. Med ekstern antenne vil du kunne motta mobilsignaler i nesten hele Skagerrak.

VHF er en gammel og velprøvd teknologi, som fikk et løft med DSC, og egen nødknapp. I en nødssituasjon, på en skurrete linje, er det utfordrende å motta en muntlig melding. Med DSC vil nødmeldingen bli sendt digitalt. Din båts navn, ditt navn og pårørende er programmert inn i systemet. VHFen er også tilkoblet GPS, slik at mottaker får alt av viktig informasjon via et tastetrykk.

En slik funksjon får du nå også på mobiltelefonen. Apple satser på satellitt, og kan sende nødmeldingen også utenfor mobilnettets rekkevidde. Telefonen vil også registrere brå bevegelser, og kan melde fra automatisk, om du skulle kollidere med bilen.

Apples system er noen signaturer unna Norge, men i mellomtiden kan du kjøpe Garmin InReach. Har kan du sende og motta meldinger til en kostnad ikke langt over en VHF-lisens. Utstyret er også billigere, og krever ingen installasjon. Du kan også bruke senderen på fjellet. Den får til og med plass inne i redningsvesten.

Under Vendee Globe 2020/21 brukte deltagerne WhatsApp til nødkommunikasjon. Med denne appen vil alle i gruppen kunne følge en redningsaksjon, og delta om de kan. Alle båtene har selvfølgelig avansert satellittkommunikasjons utstyr.

Axel Nissen-Lie