Færdern 2018
VARMT: Det europeiske vær­byrået ECMWF spår rekordvarm sommer i Sør-Norge i år.

Alle snakker om været

Redningsselskapet kunne i romjulen opplyse at stadig flere får problemer på sjøen, noe de mente har sammenheng med dårlig kunnskap om vær.

På nett har vi tilgang til yr, windy.com, dmi.dk og en rekke andre tjenester med prognoser, analysekart og farvannsvarsler. Det er ikke tilgangen til informasjon det skorter på, men kanskje kunnskapen om de ulike tjenestene - og ikke minst forståelsen av hvordan vær og vind henger sammen.

Da jeg seilte til Karibia i unge år, hadde vi verken internett, kartplotter eller GPS. Værmeldingen fikk vi på radioen. Uansett hvor grønn sjøen gikk over dekk og hvordan båten stanget i bølgene, måtte vi få med oss BBC Shipping Forecast. Stort sett var det gale warning i Fisher og Dogger, Tyne og Forth da vi krysset Nordsjøen i august med kurs for den engelske kanal. 

Ikoner

Radiovarsler og pilot charts var de viktigste informasjonskildene, i tillegg til Reeds Nautical Almanac og - her hjemme - Den Norske Los, som nå finnes digitalt. 

I denne utgaven av SEILmagasinet tar vi for oss været og forsøker å forklare sammenhengene. Bak sky-ikonet på yr.no ligger det som regel et lavtrykk og bak solen et høytrykk, men ikonene blir tilnærmet meningsløse om de ikke ledsages av utdypende informasjon.

Meteorologisk kunnskap gir bedre grunnlag for å vurdere risikoen i værutsiktene. Noen ganger er systemene store og stabile, andre ganger er de ikke det. Lokale forhold spiller inn på vind og strøm. Termiske effekter slår gjerne inn om sommeren og skaper fralandsvind (morgenbris) om morgenen og pålandsvind (solgangsbris) om ettermiddagen. De mange faktorene gjør det umulig å oppsummere hele værmeldingen i ett, treffsikkert symbol. Når vi klager over at værmeldingene bommer er det som regel fordi vi ikke kjenner forbeholdene og risikofaktorene som ligger innbakt i oppsummeringen av prognosene.

Statistikk

Været er prognoser, mens klima er statistikk. I såkalte pilot charts oppsummeres været gjennom mange år, og man får en pekepinn på hva man forvente seg av vind og vær gjennom årstidene. Våre forfedre seilte sørover med klippfisk om våren, når vindene gjerne blåser fra nord, og hjemover med portvin på sensommeren, med vinder fra sørvest. Denne sesongbaserte regelmessigheten lå også til grunn for den atlantiske trekanthandelen, drevet frem av passatene, eller trade winds. 

Men heller ikke klimaet er stabilt, særlig ikke i våre dager. 2023 ble det varmeste året som er målt på kloden siden systematiske målinger startet for 170 år siden. Ifølge jordomseileren Jimmy Cornell, som utgir Cornell’s Ocean Atlas er passatvindene blitt svakere og tropiske sykloner hyppigere de siste årene. 

Været forandrer seg hver dag, og heller ikke klimaet er altså uforanderlig. Det gjelder å vite hvordan været påvirker deg der du er med båten din. Så gjenstår det å se om det europeiske værbyrået ECMWF får rett i at årets sommer kan bli stekende het her i landet.

I så fall finnes det ingen ting som er bedre enn å seile i Norge.