Klasseklubb med ambisjoner

Thomas Oksmo har blitt ny formann X41 klubben, og har mål om å bli den største storbåt klasseklubben innen to år.

Publisert

Pressemelding fra X41 klasseklubben

Torsdag 8.1. gjennomførte klasseklubben i X41 Generalforsamling og Årsfest/Premieutdeling på DS Louise Aker Brygge.

 

Generalforsamling:

Valg av nytt styret.

Thomas Oksmo (Nor 50)  - Formann

Thomas Føyen (Nor 9) – Viseformann

Rune Nilsson (Nor 38) – Kasserer - utad informasjon/mannskaps - sponsor

Morten Lie (Nor 37) – Sekretær - innad informasjon/resultatservice/mannskaps bank

Otto Bakke (Nor 10) – Teknisk/Web side

 

Formann Espen Clason takket for seg i denne omgang, og oppsummerte sesongen for 2008. X41 klassen har på kort tid blitt godt etablert og har hatt høy aktivitet. Vi gjennomførte 5 rankingregattaer hvor Gold Cup i København og klassemesterskapet var høydepunktet. Vi hadde i tillegg organisert treningsregattaer de fleste mandager gjennom hele sesongen. 

 

Formann Thomas Oksmo har ordet:

Jeg vil takke for tillitten for styrmannsjobben i Norges storbåts klasseklubb nr 1. Hvor vi seiler One Design på et høyt nivå. Det har vist seg gjennom vårt første års som etablert klasse at vi har tiltrukket oss mange nye seiler samt de profilerte seilprofilene og er en levende klubb med en tett samlet flåte. Jeg vil bruke min tid som formann til å utvikle klassen i samarbeid med Xpo (betydelig aktør) og X yacht mot fellesmål som høy deltagelse i vår egen ranking serie, egne trening samlinger, størst mulig deltagelse i etablerte regattaer (NORC) og internasjonale regattaer som EM og VM.  Ser frem mot et nye spennende seil år 2009

 

Styret i klasseklubben har foreslått en offensiv terminliste, treningssamling i Son og høydepunktene EM og VM i X41 2009. se vedlegg.

 

Årsfest og premieutdeling:

Godt oppmøte med deltagelse fra 8 av 11 båteiere, hele 30 personer deltok.

Høytidlig middag på DS Louise med morsom premieutdeling.

 

Premier i X41 klassemesterskap og ranking totalt kr. 50.000,-

 

Klassemester 2008 ble NOR 50 Team Quantum skipper Thomas Oksmo, mottok sjekk på kr. 25.000 fra X-Yachts Norge AS ved Otto Backe

Rankingmester 2008 ble NOR 9 Lexington Clason/Føyen og NOR 37 Team Gran Seil skipper Terje Wang, mottok hver seg en sjekk på kr 12.500 fra X-Yachts Norge AS ved Otto Backe.

 

I tillegg mottok Nor 39 Team Starfish Ved brødrene Hedemark kr. 5000 i ekstra premie som ble satt opp av X-Yachts Norge på NORC’ s klassemesterskap til den båten med best overall resultat i Klassemesterskapet til NORC på søndagen uansett båttype og størrelse.

 

Klassemester og rankingmestere mottok i tillegg en flott vandrepremie fra X-yachts X41 skrogmodell for vegg montasje.

 

Middagen og premieutdelingen ble avsluttet med den nye formannens tale og alle deltagere ser frem til en ny sesong med stor entusiasme.

 

X41 teller i dag hele 11 aktive båter og er den klassen med størst organisert aktivitet og vi tar mål av oss å bli den største storbåtklassen i Norge innen 2 år.

 

Xpo Group AS v/Rune Nilsson er godt meget fornøyd med erfaringen med X41 til sitt formål som er blant annet DNSeilcup og har et 10 års perspektiv med denne båten i sin flåte.

Powered by Labrador CMS